Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (57KB)
The autograph author:
Codru Anatol - scriitor, regizor de film

 
 


Anatol Codru
 
 
 
 
  "Piatra de citire"
 
 
 
 
  Editura "Literatura artistică", Chişinău

Multiubitului nostru poet
Andrei Lupan,
celui care părinteşte, cu
inima şi sufletul, a vegheat
la începuturile scrisului
meu cu versul, această
Piatră de citire
de la
autor,
în semn de recunoştinţă şi
admiraţie pentru cărţile Domni-
ei sale.
Mă închin încă de scumpă şi
frumoasă sănătate, dorindu-Vă
ani mulţi şi toţi voinici, în-
cărcaţi de roada pământului şi
a poeziei.
al D-stră Anatol Codru
(Profilul lui Lupan desenat de A.Codru)