Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (34KB)
The autograph author:
Cibotaru Simion - critic şi istoric literar, director ILL al AŞM(1969-1984)

 
 


S.Cibotaru
 
 
 
 
  "Studii literare"
 
 
 
 
  Editura "Cartea moldovenească", Chişinău

Academicianului Andrei Lupan-
frate al pământului şi meşter
faur al poeziei noastre - cu
dragoste, recunoştinţă şi cele
mai frumoase urări de bine.
La mulţi ani!
Moscova, S.Cibotaru
15 februarie 1966