Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (23KB)
The autograph author:
Brad Ion - scriitor român

 
 


Ion Brad
 
 
 
 
  "Descoperirea familiei"
 
 
 
 
  Editura pentru literatură, Bucureşti

Tovarăşului
Andrei Lupan,
poetului şi omului
cu cele mai bune
urări prieteneşti pentru
dînsul şi familie
I.Brad
Bucureşti, noiembrie 1964