Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  12.02.1992
Adresarea Preşedintelui Moldovei la 80 ani
the original: (55KB)
Author :
Snegur Mircea - preşedintele Republicii Moldova (1990-1996)
updated: 2006-06-21 19:25:27Multstimate Andrei Lupan!

Cu profund respect, cu flori şi urări de bine poporul Vă omagiază astăzi numele şi truda, Vă răsplăteşte harul literar şi curajul civic prin care întotdeauna V-aţi distins şi V-aţi impus.
Acum, după scurgerea celor 80 de ani, putem afirma cu tot temeiul că aţi fost un fiu al unui veac cumplit şi tragic. Vă cunoaştem nu în calitate de martor, ci de participant la făurirea destinului poporului.
Fiind un adevărat cronicar al sufletului de ţăran, aţi devenit unul dintre exponenţii spirituali ai poporului, pe care l-aţi exprimat şi l-aţi cîntat în cele mai bune opere ale Dumneavoastră. Nici în vremuri de răstrişte, nici în vremuri mai bune nu V-aţi înstrăinat de Ţară, aţi făcut tot ce V-a stat în puteri să-i micşoraţi povara, fără a pretinde slavă şi nemurire.
Generaţii de literaţi, multe talente tinere şi-au găsit calea în literatură avînd blagoslovirea Dumneavoastră, au fost îndrumate şi ocrotite prin vorba aşezată şi fapta onestă ce Vă caracterizează.
Acum, scrutînd calea parcursă, putem afirma că le-aţi cunoscut pe toate din plin, aţi avut parte de lauda şi hulă, de ascensiune şi rătăcire.
Cei 80 de ani pe care i-aţi rotunjit sînt o carte deschisă nu numai pentru tălmăcitorii de istorie, ci şi pentru criticii literari.
Vă doresc multă sănătate, să ne trăiţi şi de acum înainte cu bucuria vieţii şi a inspiraţiei.


MIRCEA SNEGUR

or.Chişinău
12 februarie 1992