Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  1988
Extras din articolul "Adaptarea la restructurare"(despre A.Jucenco), rev."Nistru" N6 1988
the original: (67KB)
updated: 2006-06-14 08:20:59Adaptarea la restructurare NISTRU N 6 - 1988

Fiecare academician în parte a fost adus în cabinetul primului secretar al PCM. Şi Bodiul - stăpân al cabinetului şi al republicii - le cerea din partea Comitetului Central să voteze pentru favoritul, explicându-le, totodată, într-o manieră proprie, ce-i aşteaptă pe "nesupuşi".
... doctorul în ştiinţe filozofice I.I.B. ungea cu mirul său de calif pe-un "cetitor în stele" de tomate.
A.A.J. a întreprins cu adevărat încercări disperate pentru a se strecura în ... AŞ a US. s-a văzut propulsat în jilţul de membru-corespondent al AŞ a Uniunii RSS.
... a susţinut teza de candidat în ştiinţe "Unele probleme ale agrotehnicii tomatelor în condiţiile luncii Prutului". Era o lucrare... nu promitea lauri autorului ei. Pe neaşteptate în 1973, la Chişinău iese o lucrare fundamentală a lui Jucenco "Genetica tomatelor" ... autorul intenţiona să se alinieze geneticienilor... nici măcar n-avea studii speciale... În 1972 şapte colaboratori ai IMCŞAIL s-au învrednicit de premiul de stat RSSM pentru selecţia unor soiuri de legume, inclusiv a tomatelor. Directorul însă n-a fost printre ei.
... nici măcar n-a catadicsit să-şi vadă corectura cărţii... nici o bibliotecă n-a înregistrat bibliografia f. bogată care o foloseşte J... un număr anumit de colaboratori... au înaintat plângeri din care reiese că J. şi-a însuşit rezultatele unei munci colective.
În 1976... a susţinut teza de doctor în ştiinţe... aprobată de urgenţă datorită cuvântării lui L.I.B. de la Chişinău...

C.I.Andon, T.C.Vascan, V.C.Vizer, A.M.Lazarev, Ş.G.Lupan
E.A.Nirca, B.T.0loi, P.F.Parasca, A.S.Teleuţa, N.V.Ciocoi
N.S. Danşin, S.I.Toma