Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  22.05.1959
Fragment din "Studii sovietice despre scriitori români" de G. Nicolescu - despre studiul lui N.Romanenco asupra creaţiei lui B.P.Haşdeu
(extras din ziarul "Veac nou" N20)
the original: (121KB)
Author :
Nicolescu G.C. - şef de catedră lit. română Univ. Parhon, Bucureşti
updated: 2007-04-15 16:46:34"Studii sovietice despre scriitorii români" de G. Nicolescu

"... Cea de a doua monografie, cam de aceleaşi proporţii, este consacrată de către N.Romanenco scriitorului Bogdan Petriceicu Haşdeu. Trebuie să spunem din primul loc că aici sarcina apare şi mai grea decât în cazul lui Alecsandri, pentru bunul motiv că personalitatea şi opera lui Haşdeu sunt mai complexe, mai multilaterale şi mai contradictorii uneori decât ale celui dintâi. La aceasta se poate adăuga şi faptul că Haşdeu este mult mai puţin studiat, în ansamblu îndeosebi, decât mulţi alţi scriitori români. Cu toate aceste serioase dificultăţi ce-i stăteau în cale, N.Romanenco s-a achitat deosebit de merituos de sarcina ce şi-a asumat-o. El a realizat o mică monografie cuprinzătoare, bogată în fapte, serios informată şi mai cu seamă foarte clară, izbutind să introducă o ordine în tumultul care apare, la prima vedere, în atât de diversă operă a lui Haşdeu. După un scurt capitol introductiv, o adevărată caracteristică sintetica a lui Haşdeu, întitulat: "Scriitor, publicist, om de ştiinţă", urmează capitolele în care se analizează activitatea şi opera scriitorului: "Fragmente biografice", "Creaţia artistică", "Activitatea publicistică", "Opera ştiinţifică". Fiecare din aceste ample capitole este împărţit judicios în subcapitole, urmărind o privire limpede asupra diverselor sectoare din atât de diversa activitate a scriitorului român.
Monografiile acestea sunt interesante din nenumărate puncte de vedere. Între altele, acestea două se cuvin să fie subliniate. Sunt interesante, în primul rând, pentru că nu sunt nişte studii "amabile", de circumstanţă, ci studii de istorie literară serioase, concepute critic şi bazate pe o bogată documentare, adesea autorii lor folosind materiale ce nu se află decât în periodice - ceea ce ne dă o idee despre felul cum sunt concepute asemenea lucrări în Uniunea Sovietică, precum şi un îndemn de a se realiza şi la noi aşa ceva. În al doilea rând, ele sunt interesante prin aceea că realizează un anumit tip de monografie istoric-literară, de mai mici proporţii şi deci mai uşor de realizat, de care noi ducem o aşa de mare lipsă."

G. C. Nicolescu