Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Săptămânalul "Literatura şi Arta", Chişinău   28.01.1999
art. "Bodiul şi bodiulismul" (se menţionează ostilitatea lui Bodiul faţă de A.Lupan)
the original: (264KB)
Author :
Dabija Nicolae - scriitor, redactor-şef al ziarului "Literatura şi Arta"(din 1984)
updated: 2006-06-29 08:08:17Bodiul şi bodiulismul

[...]
Bodiul îi alungă ori îi face să plece din republică pe: Ion Druţă, Ion Ungureanu, Emil Loteanu, Sofia Rotaru, Maria Codreanu, Eugen Grebenicov, M. Mursa, fraţii Vetrilă. Sunt destituiţi din posturi Nicolae Testemiţanu, ministrul ocrotirii sănătăţii, Anatol Corobceanu, vicepreşedinte al Consiliului de Miniştri, Dumitru Matcovschi, redactor-şef adjunct al săptămânalului "Cultura", Mihai Cimpoi, redactor la Editura "Cartea Moldovenească", Ion Ciocanu, profesor universitar, şi alţii.
Ostilitatea lui faţă de poetul Andrei Lupan era de notorietate. În 1974, când L. Brejnev vizitase Chişinăul, intervine în textul cuvântării pe care acesta urma să o ţină la adunarea festivă, întru a omite din ea numele autorului "Legii găzduirii". Câteva congrese scriitoriceşti au fost martore la duelul polemic dintre cei doi, mai ales la felul de a gospodări republica.
[...]