Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  27.06.1941
Extrase din arhivă cu documente ale siguranţei române şi ziarul "Moldova Socialistă", 27.6.1941
the original: (204KB)
updated: 2006-06-22 07:38:29"M.S." 27 iunie 1941 N 150 (239)

TINERETUL ÎŞI FACE DATORIA

În ziua de 23 iunie, la ceasurile 8 dimineaţa, s-au adunat la institutul agricol din Chişinău peste 400 de studenţi, profesori şi membri ai personalului tehnic şi administrativ.
Adunarea a fost deschisă de t. S.Neceaev, secretarul organizaţiei primare de partid. El arată însemnătatea clipei de faţă, când cetăţenii Uniunii Sovietice sunt chemaţi să dea lovitura hotărâtoare fascismului setos de sânge. Noi n-am dorit războiul - el ne-a fost impus de bandiţii fascişti. Dar odată ce am pornit la luptă vom şti să zdrobim pe duşman. Lupta va fi grea, dar izbânda va fi a noastră. Prin curajul, prin disciplina, prin hotărârea şi spiritul de jertvă de care vom da dovadă, lucrând şi luptând strâns uniţi în jurul partidului, guvernului şi al marelui nostru Stalin, vom învinge!
Studentul Lupan Andrei cheamă pe studenţi să-şi puie toate puterile în slujba apărării Patriei socialiste. Tovarăşele noastre de învăţătură şi muncă, femeile, au îndatoriri egale cu ale bărbaţilor. Aşteptăm dela ele curaj şi putere de muncă, aşteptăm ca ele, în spatele frontului, să ne dea tot ajutorul de care avem nevoie în lupta contra năvălitorilor.
Cinci fraţi suntem în familia noastră - încheie t. Lupan. Nu cunoaştem mai mare cinste pe lume, decât să fim primiţi toţi cinci în Armata Roşie, spre a apăra ţara noastră liberă.
Adunarea se încheie în nesfârşite urale şi aplauze. Plini de hotărâre de luptă, studenţii strigă "Trăiască Partidul comunist", "Trăiască Armata Roşie!", "Trăiască tovarăşul Stalin, conducătorul muncitorimii din întreaga lume!".

E.Fruhtman,
S.Fomin.

---------------------------------------------------------------------

Chestura poliţiei Chişinău
biroul siguranţei .N 15109
1942 ianuarie 31

Domnule inspector regional,

La ordinul Dv. N 15497 din 10 ianuarie a.c. avem onoare a raporta următoarele relaţiuni:
"Andrei Lupan, Nicolae Lupan, originari din jud.Orhei şi Badea Nicolae, au fost studenţi la agronomie, rămânând intenţionat sub regimul sovietic, continuându-şi studiile la aceiaşi facultate.
În timpul regimului sovietic, au desfăşurăt o vie activitate comunistă. Au ţinut discursuri. Au făcut agitaţie şi propagandă comunistă printre studenţi.
Au fost mobilizaţi de sovietici şi luaţi cu ei. Până în prezent nu deţinem informaţiuni unde s-ar afla...
Cercetările continuă şi în caz afirmativ vom raporta de îndată.

Chestorul poliţiei

Şeful biroului siguranţei

Fondul 679
opisul I
ed.hr. 6395
l.51

--------------------------------------------------------------------

Regatul României
Ministerul
de interne
Poliţia Soroca
N 4893
1941 Luna Noembrie
ziua...14

Către
Legiunea de Jandarmi
Soroca

Motivat de ordinul N 2485/941 al Inspectoratului Regional de Poliţie Chişinău, avem onoare a vă semnala pentru identificare pe numiţii:
Naghirnac, Boston, Badea, Lupan, Ganea şi Rusnac, foşti studenţi la facultatea de Agronomie Chişinău iar în timpul ocupaţiei sovietice au făcut practică la ferma Vasilcău Jud. Soroca, unde au desfăşurat o intensă propagandă comunistă.
Şeful Poliţiei
Şeful Bir.Siguranţă

Arhiva centrală RSSM
Fond 680, opisul 1
ed.hr. N 4178, list 75