Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact



� 2007-2013 familia Lupan
  2002
Andrei Lupan - Tabel cronologic
(text preluat din cartea - Andrei Lupan "Scrieri I" C.M. 2002)

Authors :
Lupan Silvia - fiica lui A.Lupan
Lupan Tatiana - fiica lui A.Lupan
updated: 2006-06-23 08:15:52



TABEL CRONOLOGIC

Data Evenimentul

1912, 2(15).02 Se naşte în familia lui Pavel şi Nadejda Lupan, satul Mihuleni, judeţul Orhei, al treilea din cei şapte copii.
1924 Absolveşte cursul primar elementar(şcoala primară) din Mihuleni, unde face prima sa încercare poetică,la vârsta de 11 ani.
1925 - 1929 Studii la şcoala agricolă din Cocorozeni.
1929 - 1934 Studii la şcoala naţională de viticultură din Chişinău. Este marcat de atmosfera democrat-progresistă a profesorilor. Resimte o influenţă deosebită din partea directorului Roman Stere, feciorul lui Constantin Stere, şi a profesorului Stelea, prieten bun cu G. Topârceanu.
1932 Debut literar cu poezia Biografie, semnată cu iniţialele A. Cdr în "Adevărul literar şi artistic" (alte pseudonime folosite până în anul 1940 - Ciolpan, Cudrea, Largu, A.C., D.R. etc.).
1933 În atmosfera expansiunii regimului fascist, aderă la mişcarea comunistă ilegală, asumându-şi lucrul conspirativ ca un act de autodisciplină conştientă.
1933-1940 Membru al Partidului Comunist Român, participă la crearea a două grupări antifasciste: "Blocul pentru apărarea libertăţilor democratice" (1935 - secretar al Comitetului pentru Basarabia) şi "Frontul studenţesc democrat" (1936 - preşedinte).
1934 - 1935 Soldat în armata română.
1935 - 1940 Studiază la Facultatea de agronomie (filiala Chişinău) a Universităţii din Iaşi.
1941 Absolveşte Institutul agricol "M. V. Frunze" din Chişinău.
1941 - 1943 Este mobilizat în batalioanele de construcţii ale Armatei Sovietice. Trece prin Donbas, Stalingrad, Penza, combinatul metalurgic Kuzneţk.
1943, 03-09 Activează în calitate de agronom în sovhozul Cialdovar, Kirghizia.
1943 - 1944 Este angajat în calitate de dictor la radio Moscova, redacţia română.
1945 Colaborator ştiinţific superior la Institutul de Vinificaţie şi Viticultură Magaraci din Chişinău.
1946 Şef secţie literară ziarul "Ţăranul sovietic".
1946 - 1955; 1958 - 1961 Preşedinte al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din RSSM.
1947 Apare primul volum Poezii care cuprinde versuri scrise în perioada 1940 - 1947.
1948 Apare piesa Lumina, montată în acelaş an de Teatrul Moldovenesc Muzical-Dramatic "A.S. Puşkin" din Chişinău.
1947-1954 Deputat al Sovietului Suprem al RSSM.
1954 Apare volumul de versuri Intrare în Baladă care însumează atât poezii scrise până în anul 1940, cât şi din perioda 1948 - 1953.
1954-1962 Deputat al Sovietului Suprem al URSS.
1955 Participă la cea de-a 44-a Conferinţă interparlamentară, Helsinki, Finlanda.
1957 Participă la Conferinţa interparlamentară, Londra, Marea Britanie.
1957 Apare culegerea de versuri satirice Haz şi necaz în seria Cartea pentru toţi.
1958 Participă la Congresul Mondial pentru Dezarmare şi Colaborare Internaţională, Stockholm, Suedia.
1958 Apare volumul de versuri Meşter Faur.
1958 - 1971 Exercită funcţia de secretar al Comitetului de Conducere al Uniunii Scriitorilor din URSS.
1959 Apare volumul de versuri Frate al Pământului.
1961 Devine membru titular al Academiei de Ştiinţe a RSSM.
1962 Publică ciclul Mijatca - versuri pentru copii.
1963-1967 Preşedinte al Sovietului Suprem al RSSM.
1966 Apare culegerea de versuri Legea găzduirii.
1967 Apare culegerea Versuri.
1967 I se decernează Premiul de Stat al RSSM pentru volumul de versuri Legea găzduirii.
1962-1971 Deputat al Sovietului Suprem al RSSM.
1962-1978 Membru al colegiului de redacţie la editura "Sovietskaia Enţiklopedia", Moscova: Kratkaia Literaturnaia Enţiklopedia (9 volume).
1967-1971 Locţiitor al Preşedintelui Prezidiului Sovietului Suprem al RSSM.
1967-1971 Membru al Comitetului pentru Premiile Lenin şi de Stat al URSS.
1967-1992 Redactor-şef adjunct la Redacţia Principală a ESM: Enciclopedia Sovietică Moldovenească (8 volume), Literatura şi arta (enciclopedie, 2 volume), Vreau să ştiu (enciclopedie pentru copii, 3 volume), dicţionare enciclopedice.
1969 Apare volumul Versuri.
1969 Apare culegerea Cărţile şi răbojul anilor - publicistică tipărită în paginile gazetelor şi revistelor republicane şi unionale.
1973 Scrieri (3 volume) - creaţii poetice şi publicistice; placheta de versuri Gromovnic.
1975 I se decernează Premiul de Stat al URSS pentru ciclul de versuri Magistrale.
1982 I se conferă titlul de Erou al Muncii Socialiste.
1982 I se conferă titlul onorific de Scriitor al Poporului din RSSM.
1982-1992 Activitate publică, prezenţă rodnică în mass-media.
1988-1989 Exercită funcţia de membru al Comisiei interdepartamentale a prezidiului Sovietului Suprem al RSSM pentru studierea istoriei şi problemelor dezvoltării limbii moldoveneşti.
1989 Rosteşte în cadrul sesiunii a XIII a Sovietului Suprem al RSSM, discursul privind limba de stat şi trecerea la alfabetul Latin.
1992, 24.08 A decedat la Chişinău, la vârsta de 80 de ani. Înmormântat în Cimitirul Central Orăşenesc din Chişinău (strada Armenească).

Tatiana şi Silvia Lupan.