Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
art. "Popularitatea rapsodului"

Author :
Ciocanu Aurel V.
updated: 2006-06-27 18:46:01POPULARITATEA RAPSODULUI

Opera poetului-academician Andrei Lupan, evocând evenimentele de seamă din viaţa poporului nostru, ne surprinde prin bogăţia de idei originale, prin meditaţiile filozofice, ne impresionează prin profundele semnificaţii sociale şi artistice. Rodul muncii sale îndelungate se bucură de înalte aprecieri şi de popularitate binemeritată între consumatorii cuvântului artistic din ţară şi de peste hotare.
În studiul Zemlea zabot din volumul Contactî (M. 1982) criticul literar L. Aninski, analizând detaliat creaţia lui Andrei Lupan, menţionează că a încercat să ieie în dezbatere poezia lui Andrei Lupan la nivelul în care experienţa vieţii poetului se răsfrânge în caracterul lui, acesta determinând, la rându-i, însăşi structura versului. "Am în vedere, continuă L. Aninski, varietatea problemelor etice, abordate, în poezia lui, pornind de la faptul că ele reprezintă un model al percepţiei lumii înconjurătoare...
Durerile şi muncile, aspiraţiile şi năzuinţele plugarului, conchide criticul literar moscovit, se reflectă plenar în poezia lui Andrei Lupan. Brazda pe care el o răstoarnă e mănoasă şi încărcată de adevăr, simplă ca pâinea cea bună, visul îi este asemenea vieţii copiilor noştri, moştenitori ai acestui pământ zbuciumat".
Numeroşii cititori de limbă rusă pot pătrunde farmecul liricii lupaniene, având la dispoziţie ediţiile moscovite Pro nas (1959), Stihi (1961), Noşa svoia (1975), Maghistrali (1977), Dobro noseaşcii (1980) şi cele chişinăuiene: Liţom k liţu (1957), Preatki (1964), Noşa svoia (1970), ediţia bilingvă Versuri. Stihi (1982) ş. a.
Substanţialele cicluri de versuri din opera lui Andrei Lupan întregesc cu adevărat volumele selective din poezia noastră - Poătî Sovetskoi Moldavii, Antologhia moldavscoi poăzii, Pravo na imea, precum şi alte prestigioase apariţii colective.
Admiratorii cuvântului artistic din Ucraina se familiariza cu creaţia poetului moldovean prin intermediul volumelor antologice Moldavia (1953), Moldavsika poeziia (1975) Zbratani liri (1979), I pisnia - iac dolia (1982), Doina (1985), iar cei din Bielorusia - prin intermediul culegerilor selective din lirica moldovenească contemporană - Poeti sonecinai Moldovi (1960), Gronki radastsi (Ciorchinii bucuriei, 1986) ş. a.
Lirica lupaniană răsună cu demnitate în limbile letonă şi lituaniană, datorită culegerilor Pe-un picior de plai (1979), La izvorul prietenilor (1986), toate editate la Riga, precum şi volumul Moldova, mărgea de foc (Vilnius, 1978).
N-a putut trece indiferent pe lângă poezia condeierului nostru nici poetul Vardkes Babaean, care a tradus în limba armeană cartea "Magistrale" (1977). Versul lui înaripat i-a vrăjit şi pe georgienii Vahtang Gavahadze şi Gheno Calandia, care, traducându-i poeziile, le-au inclus în volumele "Mozaic liric" (1981) şi "Pagini de poezie moldovenească" (1984).
Slova înţeleaptă a veteranului scrisului moldovenesc a ajuns să fie îndrăgită şi apreciată la justa ei valoare şi peste hotarele Patriei. Lirica poetului, bunăoară, răsună în limba maghiară, graţie muncii conştiente a traducătorului I. Karoly, care a transpus poeziile Livădarii, Va fi, Tainul încrederii, Magistrale, Legea găzduirii, Cântec târziu, Dreptul la nume ş. a. însumate în placheta de versuri moldoveneşti Balada zăpezii albe (1976) şi într-o impresionantă antologie de poezie sovietică, apărută în 1980 la editura "Europa" din Budapesta.
Creaţii ale scriitorului nostru întâlnim şi în antologia bulgară Priateli ot Chişinev (1977) în culegerea Moldavîn tsomorlig (1968), editată în limba mongolă, la Ulan-Bator ş. a.
În Cehoslovacia a fost editat "Dicţionarul scriitorilor popoarelor Uniunii R.S.S., ce cuprinde peste o mie de materiale despre activitatea condeierilor consacraţi din republicile-surori. În articolul despre creaţia lui Andrei Lupan se spune că, "fiind scrisă într-o limbă simplă, expresivă, bogată în imagini, presărată cu elemente folclorice, opera sa are un caracter profund popular".
Aceste aprecieri şi traduceri vorbesc elocvent de popularitatea binemeritată a rapsodului nostru Andrei Lupan, al cărui nume se asociază în conştiinţa noastră cu cel al trudnicilor, al făurarilor.

Aurel V. Ciocanu