Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  02.2007
Acrostih "Andei Lupan"

Author :
Rusnac Constantin - compozitor
inserted: 2013-03-26 18:14:37Andrei Lupan

Auzita-ţi în ce tărăboi, tivit
pe marginea trecutului,
ghimpoasă,
Am fost încătuşat la bătrâneţe,
cum firul ierbii sub tăiş
de coasă?...
Nţeleg, venit-au alte vremi, născutu-s-au
poeţi mai buni, mai noi...
ei
N-au mai vrut, după străbunul obicei
(cum sânt c-un leat mai antic), să-şi scoată
pălăria ca să-mi dea bineţe ci, harnic,
Drămăluindu-mă cu-nvinuiri în toate, şi-n
ciopârţita-mi slujbă de a scrie,
mi-au mai şi
Declarat război (pe de la spate), nici să întrezărească vrând
că-n mine acel sat ciudat a hultuit un nestemat
vlăstar de omenie...
Răşpăluindu-mă ca pe-o din fier bucată (întregu-i
greu a fi imaginat),
cu-arătătorul
Rătăcind, din hat în hat, prin poezia-mi
de holmurile vieţii
sfârtecată,
Ei nici cercat-au a-nţelege că,... pentru tributul ce l-am plătit la
nătărăi cu-o stihuire... şi-un glosar
ştampat de
Ei,
chiar, dacă toţi
mi-ar da
Iertare,...
eu unul nu pot
să mi-o
Iert...
la ce-aş ascunde
ruşinea asta
arzătoare?...
Pălesc şi azi când mi-amintesc cum eu, naiv,
cu Basarabia în spate,
la
Porţile Kremlinului băteam,
sincer crezând,
că doar
Acolo voi găsi dreptate
pentru acei din câmpuri, de la sate,
ce-
Atât de umiliţi au fost
pân’ şi de frate,
mai ales,
Văzând (pe vremuri), cum, pretutindeni, tot mai des,
deştepţii din regat, în loc să ocrotească ce-a fost
recăpătat,
Vedeau în fiecare sat,
câtuşi de mic, câte un
bolşevic...
Eu de necaz sânt copleşit şi azi că am bătut timid măsura în tactul
strâmb al drâmbei lor, celor cu posturi
în pridvor...
Eu mă căiesc că n-am simţit la timp factura, nuanţa
proaspătă cu izbucniri vădite de talent
a
Lăstarilor ce înnoiau literatura, eu, căutând în stihuirea lor, pe-a mea
potrivă, doar mesaj politic
mobilizator... şi...
Lâncezit de luptele de clasă, de constelaţii de popoare sub
drapelul leninist, cu durere am înţeles că-mprejurările
mă-apasă, silindu-mă
să-mi schimb al tinereţii
crez...
Legea găzduirii m-a îndemnat: remuşcările durut le-am adunat
cum ţăranii strâng snopii de sub seceră în claiele din
câmp.
La arat cuvântul am purces cu doina,
adulmecând văzduh de culme
nouă;
Urmaşilor, şi vouă, mirabila sămânţă-am cutezat să juruiesc şi,
robotind cu sârg şi aşteptând să plouă,
acolo
Unde suflet, har şi inimă am pus, eu sânt convins:
va da în pârg multaşteptata
roadă nouă.
Pământul ba m-a-ntristat cu-ncuibărita secetă din brazde, ba
m-a vrăjit cu spicele muiate
în azur –
Paletă rustică ce an de an
îl însoţeşte cu fidelitate pe ţăran.
şi-
Această veşnică tovărăşie între plug şi darnica glie,
m-a făcut Poemul să-l încep
şi de
Atunci prin nopţi îl ascult,... îl caut prin oameni,
pe înnegritul câmpurilor port,
ca pe un frate,
Nădăjduind că, pân’ la ultima-mi suflare,
el va dăinui în timp şi în speranţele-mi furate,
căci
Născut a fost ca o aprigă ardere a conştiinţei
curate...

P.referând, în ultimul veleat tăcerea, poetul urmărea în afundul ei
cum se caută pe sine adevărul, cum se zvârcoleşte
durerea...
S.i, tainuind-o în inima-i de vitregie arsă, nu s-a-mpăcat niciodată
cu gândul că, înstrăinaţi de baştină, clasicii literaturii
nu se întorc acasă...
P.oeţii neamului au fost de el aduşi la vatră, curajul civic îndemnându-l
cu demnitate în aceeaşi poartă să mai bată;
astfel,
S.ufletul gintei cu obrintita-i rană s-a mai întremat...
aleea parcului,
în raze de Luceafăr
s-a luminat...


Moscova, Rusia, 30-31 mai 2006;
Chişinău-Stăuceni, Moldova, februarie 2007 C.V.Ax.D.Ac.R.