Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
revista "Nistru", Chişinău   1988
art. "Veşmântul fiinţei noastre"
(pe marginea problemelor lingvistice)

Author :
Mândâcanu Valentin - lingvist
inserted: 2007-08-15 08:12:18[...]

Nu putem spune că maladia desfrunzirii a bântuit fără piedici braniştea limbii. Împotriva mediocrităţii pernicioase şi a semidoctismului belicos s-au ridicat mulţi oameni de cultură — savanţi, ziarişti, învăţători şi lectori, medici şi alţi intelectuali, s-au ridicat, în primul rând, cum au putut, scriitorii şi cercetătorii literari de pe atunci — G. Bogaci, Em. Bucov, I. Vasilenco, L. Deleanu, B. Istru, V. Coroban, N. Costenco, P. Cruceniuc, A. Lupan, G. Meniuc, R. Portnoi, N. Romanenco ş.a., susţinuţi mai apoi de către o întreagă pleiadă de tineri scriitori, care prin contribuţiile literare sau ştiinţifice şi prin luările lor de atitudine, mereu «bombardate» şi veşnic «bruiate», au căutat să combată manifestările vulgar-sociologiste şi retrograd-proletcultiste, au luptat cu un anumit folos pentru păstrarea şi înmulţirea zestrei noastre literare de neîndoielnică valoare, pentru întreţinerea limbii nespus de frumoase a poporului, a clasicilor literaturii moldoveneşti, pentru îngrijirea straiului de cuvinte moştenit din moşi-strămoşi.
Dar interesele «de clan» ale unora dintre cei investiţi cu hăţuri administrative primau faţă de interesele maselor largi populare. Ei făceau totul — pe faţă sau pe ascuns — ca această fiinţă neajutorată să fie schingiuită în continuare, ca mărăcinii sădiţi de dânşii să crească, să înflorească şi să năpădească braniştea. Ei creau şi întreţineau o atmosferă morală şi socială cât se poate de apăsătoare. Împotriva însetaţilor de lumină — aceeaşi pornire încrâncenată. Caiafele mai mărunte îi împroşcau cu sforării neiscălite, le scoteau nume de ocară. Zeii atotputernici, în faţa cărora n-aveai voie să strănuţi ori să tuşeşti, îi bruftuiau în public, îi stigmatizau ca pe furi, porunceau să fie daţi afară din pâine.
Cui era să te plângi? N-aveai cui te plânge...

[...]