Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Din subterană
1930
updated: 2006-03-16 05:32:07DIN SUBTERANĂ

Tărâm al limpezirii, neaflat...
Mi-am rătăcit umbletul
în oarbă năzuinţă spre departe,
înrăvăşite gândurile bat,
cu sens nătâng înstreinându-mi sufletul,

Stăpână-i neputinţa, şi-i otravă
ascunsă-n praful zărilor visate,
pe unde râd ispitele de slavă,
pe unde cad iluziile moarte.

Ca să găsesc urcuşul meu pe drum,
am ridicat luminile mai sus,
dar s-au lipit de noapte ca un fum.

He! visul meu de larguri zăvorâte,
cum a căzut pe lespede să geamă,
cum şi-a lăsat stigmatele strivite,
sub vrajba neputinţei şi sub teamă.
Câte năluci vor rătăci pe-aice – câte?

Ce zace-n pieptul lutului de mâine?
Ce plânge-n ieri aproape de ureche?
E ca un zvon de clopot de mănăstire veche,
lovit în prăbuşirea clopotniţei bătrâne.

Aici e disperare şi ruină,
loc părăsit în devastare,
unde sfârşeşte ultima-ntrebare
şi izbândeşte stingerea deplină.

Eu ce voi rămânea, sosit aici,
când mi-oi lăsa ucişii în grămadă,
la despărţirea anilor din viaţă?
Străpungă noaptea corbii după nadă,
privească luna palidă prin ceaţă!..

O suflete, care-ai fost dus pe umeri,
spre ţinta lor romantică şi vană,
coboară-te cernit în subterană,
să-i rânduieşti, să-i cercetezi, să-i numeri.

Acum, crispat pe soclul lor de ţărnă,
să-ngâni cea mai banală elegie,
să-ţi strigi revolta stearpă şi târzie

spre fundurile-adânci unde ţintim
şi re-ncepând minciuna ta eternă,
să-mpodobeşti cu vechea-ţi poezie
fantome pentru noul ţintirim.

1930


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 53
Andrei Lupan Intrare în baladă Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2007 211

Printed:
Journal Date
Revista "Moldova", Chişinău 03.1992