Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (27KB)
The autograph author:
Dumitrescu Geo - poet român

 
 


Eduardas Miezelaitis
 
 
 
 
  "Omul"
 
 
 
 
  Editura pentru literatura universală, Bucureşti

Tovarăşului Andrei Lupan,
nişte încercări de cîntec
la o frumoasă vioară
a altuia,
cu stimă şi afecţiune
tovărăşească
Geo Dumitrescu
nov.964