Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (42KB)
The autograph author:
Bolduma Ion - poet

 
 


I.Bolduma
 
 
 
 
  "Cântarea fiinţării mele"
 
 
 
 
  Editura "Cartea moldovenească", Chişinău

Andrei Pavlovici!
Eu n-am cuvinte de a
reda ceea, ce este în
sentimentul meu de recuno-
ştinţă. Totuşi vin
cu această cărţulie şi
tare aşi vrea să găsiţi
în ea şi rezultatul
trudei matale, căci salbatec
mi-au fost anii şi "poezia"
Din tot sufletul
să vă văd sănătos
totdeauna
19/XII-68 Ion Bolduma