Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (31KB)
The autograph author:
Mihnea Paul - poet, traducător

 
 


Francesco Petrarca
 
 
 
 
  "Le Rime"
 
 
 
 
  Casa editrice Adriano Salani, Firenze

Lui Andrei Lupan,
la a cincizecea lui aniversare,
în semn de admiraţie pentru
poezia lui fără de pace şi
în amintirea unei scurte, dar
plăcute convorbiri despre po-
ezie.
Mulţi ani înainte, dragă tovarăşe
Lupan, şi multe poezii!
Cu stimă
P.Mihnea