Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (24KB)
The autograph author:
Mihnea Paul - poet, traducător

 
 


Rainer Maria Rilke
 
 
 
 
  "Elegiile din Duino, sonete, poezii"
 
 
 
 
  Editura "Literatura artistică", Chişinău

Poetului-academician Andrei Lupan,
cu cele mai sincere urări de izbânzi creatoare,
din partea "neînduplecatului"
Paul Mihnea
An Andrei Lupan,
machtiger Dichter,
von ganzem Herzen,
P.M.