Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
The autograph text  
the original: (58KB)
The autograph author:
Malev Vera - scriitoare

 
  
 
 
 
  "Laureaţi ai Premiului de Stat al RSS Moldoveneşti în domeniul literaturii"
 
 
 
 
  -

Adevăratului ctitor al acestei
frumoase distincţii unuia din
primii şi veritabilii Laureaţi
ai Moldovei, Lui A.P.Lupan, şi ziua
când încă un inel a venit să se alăture
lungului şi fructuosului lanţ
al anilor
Cu cele mai calde urări de bine
izvorâte din inima secretarului
comitetului pentru premii
V.Malev
14.II.1979
Chişinău