Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  ~1967
Scrisoarea şi răspunsul în legătură cu omiterea articolului despre moartea poetului Tudor Arghezi
the original: (34KB)
Authors :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
Prudcov O. - redactor secţ. străinătate "Literaturnaia gazeta"
 
Recipients :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
Prudcov O. - redactor secţ. străinătate "Literaturnaia gazeta"
updated: 2007-04-15 22:23:58Уважаемый Андрей Павлович!

Я, к большому нашему сожалению, вынужден принести Вам свои извинения. Это тем более огорчительно, что Ваш материал, переданный столь оперативно, был сразу поставлен в номер, хотя объём его превышал нашу просьбу.
По независящим от нас и Вас причинам пришлось отказаться от этой мысли.

С уважением
/О.Прудков/
Редактор Иностранного
отдела

-----------------------------------------------

Глубокоуважаемый т. О.Прудков!

Просьба редакции была срочна и поэтому я относился к ней сериозно и добросовестно.
По крайней мере,так мне кажется.
Конечно досадно,что так получилось.
НО досаднее всего эти марсиянские "независящие от нас и Вас причины".
Разве такой аргумент делает честь уважающим себя людям? Как он расшифруется?
Это - по поводу статьи о кончине великого поэта Тудора Аргези.

С товарищеским приветом
/А.Лупан/