Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
Scrisoare cu rugămintea de a acorda un ajutor colhozului din Mihuleni pentru construcţia şcolii
the original: (44KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
Postovoi Evghenii S. - om de stat, ministru al învăţământului RSSM
updated: 2007-04-15 22:01:02MULTSTIMATE EVGHENII SEMIONOVICI!

Îmi permit a vă trimite această scrisoare deoarece mâine dimineaţă plec pe o lună de zile şi n-am posibilitatea să intervin pentru a lămuri chestiunea cu Dumneavoastră. E vorba de amărâtul colhoz din satul meu natal care se găseşte în ocrugul* meu electoral. Colhozul are o nevoie excepţională de localuri pentru şcoală în trei sate de pe teritoriul său. E un colhoz dintre cele slabe, care face eforturi colosale pentru a zidi în trei sate mari cluburi, creşe, şcoli, nemaivorbind de obiecte de gospodărie. Şi nici un ajutor nu primeşte. Scrisoarea alăturată ei au trimis-o şi la Sov. Miniştrilor unde, după câte mi-au spus, au fost refuzaţi. Şcoala din Glingeni ridicată în parte e ameninţată de ruină. Colhozul n-are cu ce o termina. Nu are. Eu ştiu bine. Nu e posibil a-i înlesni cu o susţinere oficială? Dacă nu, cel puţin vă rog pe Dumneavoastră, poate găsiţi o posibilitate pe viitor. Eu când voi veni îmi voi permite să trec pe la Dvs. cu nădejdea că totuşi nu ne ve-ţi lăsa de izbelişte.
Deocamdată vă salut cu respect

*circumscripţie