Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  19.02.1969
Scrisoare privind imposibilitatea acordării ajutorului pentru construcţia şcolii din s.Glingeni şi revenirea la problemă în semestrul II
the original: (31KB)
Author :
Gumeniuc I. - locţ.ministrului învăţământului public RSSM
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-20 19:11:47Индекс N К6-1/Деи Кишинев 19.I!.1969г

Депутату Верховного Совета
Молдавской ССР
тов.Лупан

На Ваше письмо от 5 января 1969 года по вопросу строительства восьмилетней школы в с.Глинжены Министерство народного образования Молдавской ССР сообщает, что в настоящее время средствами для оказания помощи экономически слабым колхозам не располагаем.
Вопрос оказания помощи будет рассмотрен вторично во II полугодии.

Заместитель министра
народного образования МССР Т.Гуменюк