Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  06.09.1965
Scrisoare privind lipsa literaturii clasice şi contemporane moldoveneşti în biblioteci
the original: (126KB)
Author :
Ciobanu I.V. - învăţător din Floreşti
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-20 08:18:37Stimate tov. Lupan
Programa la literatura moldovenească în şcoală prevede studierea operelor artistice ale D-voastră.
Se înţelege, că citirea numai a acelor opere din crestomaţie este insuficient pentru un elev, ce termină şcoala medie.
În librăriile din Floreşti, Bălţi culegerile de versuri ale D-voastră şi ale celorlalţi scriitori moldoveni lipsesc şi nu numai culegerile de versuri, dar şi toate celelalte opere cu excepţia a câtorva şi acelea în limba rusă.
În bibliotecile şcolare şi săteşti poţi găsi cel mult câte unu-două exemplare, iar în multe biblioteci lipsesc cu totul.
Demult s-au epuizat operele clasicilor noştri. Nu-i mai poţi afla nici într-o librărie.
Când se vor reedita?
Cea mai multă literatură artistică moldovenească a fost editată până în 1957. Scrisă după ortografia veche, ea nu mai poate fi de folos tineretului nostru.
Despre lipsa literaturii moldoveneşti au vorbit învăţătorii la consfătuirea din august.
Îi timpul de acum să se reediteze operele scriitorilor noştri clasici şi sovietici.
Când vor avea şi elevii moldoveni ce citi în moldoveneşte?
Cu profund respect Ciobanu I.V.
învăţător în Floreşti.
6/IX - 1965.