Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  27.11.1977
Notiţă scrisă de mână – adresare lui G.Marcov cu rugămintea de a face cunoştinţă cu scrisorile adresate CC PCUS şi CC PCM ce abordează problemele stringente în procesele istorico-literare din republică
the original: (21KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
Marcov Gheorghii - preşedinte US URSS
updated: 2007-04-15 17:15:39Глубокоуважаемый
Георгий Мокеевич!

Я обратился в ЦК КПСС и Бюро ЦК КП Молдавии с письмом о необходимости решить несколько сложных вопросов.
Это касается ненормальностей, которые мешают принципиальной работе Союза писателей Молдавии.
Считаю необходимым ознакомить с этим письмом и Вас. Посылаю Вам копию этого письма.
С глубоким уважением
27.XI.1977 Л.А.