Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  01.09.1984
Scrisoare în care A. Lupan insistă cu ideea includerii ciclului "Severograd" de Nicolae Costenco în lista lucrărilor înaintate la Premiul de Stat
the original: (150KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
CPS RSSM - Comitetul republican pentru premiile de stat RSSM
updated: 2007-04-15 22:36:25CĂTRE COMITETUL REPUBLICAN PENTRU PREMIILE DE STAT AL R. S. S. M. ÎN DOMENIUL LITERATURII ŞI ARTEI

Stimaţi tovarăşi!

Mă adresez către Dumneavoastră cu o lămurire pe care o socot principial necesară. E vorba despre candidatura la Premiu a poetului larg cunoscut, veteran al poeziei sovietice moldoveneşti, Nicolai Costenco.
Poetul a fost înaintat prin asentiment unanim cu două cicluri noi: Omul din tragedie şi Frunza în chip de inimă din cartea Poezii şi poeme (Edit. Literatura artistică -1983). În perioada de pregătire, la organizaţia scriitorilor, s-a vorbit cu insistenţă încă despre un ciclu de înaltă valoare, atât prin conţinut, cât şi prin realizarea artistică, - Severograd. Toţi scriitorii participanţi la discuţie au fost de acord că acest ciclu merită o apreciere deosebită, el se impune în mod excepţional în poezia noastră de astăzi anume prin puternicul conţinut major de valoare umană şi socială, de puternică şi patetică afirmare a omului şi a realităţii noastre sovietice. Ciclul în întregime e un adevărat poem al acestor valori adânci şi netrecătoare. El n-a fost însă inclus în recomandare la premiu dintr-o consideraţie fugară şi necontrolată. Acum mie mi-e absolut clar că această consideraţie a fost nu altceva decât o grăbită eroare.
S-a spus că ciclul Severograd e datat cu anii 1941-1956, iar statutul premiilor acceptă numai candidaturile noi, realizate în ultimii, să zicem, maximum 4-5 ani. Anume aici a intervenit eroarea de informaţie. Ciclul în cauză e o lucrare realizată poematic de-a lungul unei zbuciumate vieţi de muncă şi de creaţie. E drept că în decursul anilor au apărut grupări sub acest titlu, însemnate cu anii 1941-1956. Asta a fost în altă carte, în volumul I al Scrierilor lui Costenco, apărut în anul de graţie 1979. Acolo au fost incluse 11 (unsprezece) poezii grupate sub acest titlu şi sub această dată.
Dar iată în faţa noastră cartea nouă, apărută în 1983, din care au fost recomandate la premiu ciclurile pomenite mai sus. Acolo, imediat înaintea acestor cicluri, se află masivul grupaj cu numele Severograd. Sunt 24 (douăzeci şi patru) de poezii legate ca temă şi ca realizare, la un nivel superior excepţional, recunoscut de cititor şi de critica literară. E o apariţie dintre cele mai impunătoare în întreaga poezie sovietică. Din ciclul vechi, inclus în volumul I, anul 1979, aici au rămas numai 3-4 poezii, celelalte sunt toate inedite, tipărite aici, în anul 1983 pentru prima dată. Statutul Comitetului de premii vorbeşte despre momentul apariţiei, a operei desăvârşite, întregite. Acest moment, în cazul nostru, este anul 1983.
Eu mă adresez către Comitet cu rugămintea de a confrunta faptele, lucrul se poate face în câteva minute. Comitetul are toată latitudinea de a include acest ciclu alături de celelalte două şi a-l pune în discuţie, pentru acordarea Premiului de Stat.
Altfel noi toţi rămânem într-un fel expuşi obşteştii nedumeriri a cititorilor. Trebuie să reparăm o neglijenţă întâmplătoare şi foarte neplăcută, acum cât avem încă vreme.
Nu e numai un act de echitate tovărăşească faţă de veteranul poeziei noastre Nicolai Costenco. E, în primul rând, repararea unei jalnice poticniri a noastre, a organizaţiei scriitoriceşti şi, ceea ce e mai important, e un act de îndreptăţire a întregii poezii contemporane moldoveneşti, pentru că ciclul Severograd e o operă de culme a acestei poezii, care ne face cinste pentru un viitor durabil şi pentru tot cuprinsul literaturii unionale.

1 septembrie 1984
/Lupan A.P./See also:
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Costenco Nicolae (scriitor)