Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  1964
art. "Bogdan şi poezia" (despre Bogdan Istru)
the original: (48KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 00:01:46BOGDAN ŞI POEZIA

Un duh de baladă şi un chiot primăvăratic trăiesc îngemănate prin toată poezia lui Istru. Îmi pare că anume el exercită aşa putere vie de atracţie, pe care o remarcă cititorul. Cel puţin, aşa e pentru mine. Noduri de probleme, gânduri şi zbuciumuri răsar pe toate paginile în acea carte a cărţilor sale, care se numeşte "Din mal în mal". E o participare nemijlocită şi devotată la frământările oamenilor. Dar eu urmăresc prin versurile sale freamătul adânc, care înviorează evenimentele şi care mă cheamă încoace cu glas mereu înnoit. Peste pagini şi peste ani, freamătul acesta mereu înmugurit, trăieşte în adevăratul talent, ca rumănul în obrazul tinereţii. Iată, poftim, deschideţi cartea sau aduceţi-vă aminte din lecturile vechi. Le păstraţi doar ca şi mine în sensibilitatea voastră poetică: "Haiducii", "Scrisoaera tatei", "Laudă mâinilor", "Ana", "Izvorul" şi multe cele până la "Pohoarnele" şi "Primăvara în Carpaţi". Cu biografia poetului şi a vremii sale trecem prin zbuciumul şi bucurii, prin tragedii şi victorii; încercăm cu el asperităţi, care nu întotdeauna înlesnesc urcuşul. Şi-ar putea, desigur, modera munca lui cu un cântar mai practic şi mai delectiv, dar pentru toţi poeţii noştri, cum se spune, "ce-i al nostru e pus de o parte". Şi nu va scăpa nimic din ciurul preţuirilor exacte, căci nu degeaba există ştiinţa literară şi neobositul Coroban Vasile, care ne înconjoară cu atenţie cuvenită.
Eu primul salut astăzi un talent credincios, omenesc şi entuziast, verificat de vreme şi recunoscut de popor. Şi mărturisesc că totodată am simţit prospeţime şi m-am bucurat de ea. M-a bucurat verbul cristalin într-o expresie literară nedezminţită până azi.
Iar mai departe, cu ochii plini de încredere şi sănătate, să ne uităm la colinele celei de-a doua jumătăţi de veac, care ne cheamă. E plină de griji, de vioiciune şi de creaţie, adică e plină de poezie. Şi fiindcă asta se petrece într-o fericită zi de aprilie, la îmbobocirea codrului si în aroma brânduselor, haidem, Bogdan Istru, la Răut, pe dealul Pistruieni şi să ne răstim cu el la viitor, chiuind a primăvară; u-iu-iu şi iar şi iară!..

Andrei Lupan
1964See also:
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Istru Bogdan (scriitor)