Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
art. "Un maestru al versului moldovenesc" (despre A.Lupan)
(~1964?)
the original: (42KB)
Author :
Covalgi Chiril - scriitor, traducător
updated: 2006-06-27 18:47:28Un maestru al versului moldovenesc

Andrei Lupan este un fin maestru al versului. Şi dacă din punct de vedere cantitativ nu este prea bogat, în schimb calitativ este neîntrecut. Mulţumită clarei şi originalei sale maniere poetice, pe care Lupan o şlefuieşte stăruitor şi consecvent, scrierile lui sunt de mare preţ pentru poezia sovietică moldovenească.
În ultimii ani Andrei Lupan a scris şi a publicat mai mult ca de obicei. Putem chiar afirma, că suntem martori ai avântului poeziei sale. Despre aceasta vorbeşte şi ciclul de versuri noi, publicat nu demult în revista «Nistrul». Sunt aici versuri din toate cele trei domenii de creaţie, în care se manifestă Lupan: publicistica, portretul poetic şi satira. Poeziile publicistice «Răspunde!» şi «Răvaş despre nucleul «HAŞ» se disting printr-o rară expresivitate, sentimente şi gânduri profunde. Subliniez acest lucru, pentru că în urmă cu câţiva ani nu găseam la poet astfel de versuri. Poeziile de felul «Drepturile omului» sau «A fi aşa» erau prea declarative, n-aveau pecetea individualităţii poetului.
E cu adevărat magistral tabloul noii vieţi a satului moldovenesc, pe care-l găsim în poezia «La hramul ceamurului». De o neîntrecută profunzime este poetul în versurile «Popas», unde prin contrast, prin jalbele gospodinei, se arată marile transformări ce au survenit în viaţa colhoznicilor, în conştiinţa lor. Lupan se pricepe să creeze chipuri vii, concrete, de oameni, cu toată dreptatea lor socială, cu complicata lor psihologie. În satiră joacă un mare rol metoda sa preferată de a da cuvânt chiar tipului negativ, făcându-l să pledeze singur împotriva sa (de exemplu «Buricul pământului»).
În versurile lui Lupan simţi înclinarea spre o intonaţie vie, spre adresarea directă, spre limba poporului, spre motivele poeziei populare. Această formă e organică pentru poet şi corespunde lirismului reţinut al glasului său.

C. Covalgi.