Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Săptămânalul "Literatura şi Arta", Chişinău   19.02.1987
art. "Saharna în Cartea Roşie!" (ocrotirea Saharnei - adevărat monument al naturii)
the original: (44KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-27 13:58:25Saharna - în Cartea Roşie!

Îmi amintesc cu tristeţe şi indignare de faptele relatate în articolul «Saharna: mileniul şi clipa...», publicat toamna trecută în «Literatura şi arta». Apoi am citit răspunsul instanţelor respective, care au căutat să calmeze opinia publică cu vorbe şirete, spunându-ne de o abatere de la proiectul iniţial. Acum aflu că până la urmă s-a hotărât ca să fie instalată conducta de gaz prin pădurea de la Saharna. Cunosc bine aceste locuri fermecătoare din vecinătatea baştinei mele şi nu pot să cred că forurile superioare din republică vor admite să fie pângărit un asemenea peisaj fără de pereche din Moldova. Dacă e să pun mâna la inimă, părerea mea e că toate monumentele de natură din republică de felul Saharnei (care din nefericire au rămas foarte puţine) demult trebuiau să fie în Cartea Roşie, pentru ca niciodată nici un departament, nici un minister să nu ştirbească din frumuseţea lor.
Lăsaţi Saharna aşa cum a creat-o natura-mamă, ca una dintre măreţiile de culme ale pământului nostru.

Opriţi toporul! ÎNSCRIEŢI SAHARNA ÎN CARTEA ROŞIE!!!

Andrei LUPAN,
scriitor al poporului din RSS Moldovenească, academician, laureat al Premiului de stat al Uniunii RSS, Erou al Muncii Socialiste


Alte materiale tratând aceiaşi temă citiţi în pag. 7.