Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  11.05.1960
O dedicaţie lui George Meniuc în stil arhaic
the original: (72KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
Meniuc George - scriitor
updated: 2006-06-12 19:46:39Primeaşte această puţintică bucoavnă, Meniuce Jeluitoriule!

Şi iarăşi întorcu-mă spre a dzice:
Socineaşte piase cu felurite fealuri de pătăranii, osăbite iscodiri şi ghiduşii.
Propteaşte şi ocăraşte duhul trândăviei, aşază-te cu curulu pre scaun ori pre tabureatcă şi socineaşte piase, scriindu-le cu piana pre hârtie. Au la maşincă bate-le cu deagetul arătătoriu. Dar fărănumaidecât să hie bune, vreadnice de pohvală, cu talant folositoriu pentru oameni.
Au zice-vei talant nu iaste de adgiunsu?
Răspunde-voi: - Iaste, doară preţuiaşte-l cu înţălepciune şi nu ţi-l batjiucori să-l iroseaşti pre vorbe stearpe.
Aşezându-te pre tabureatcă, înceape cu răsuflarea uşoară, fără a te screame, cum porneaşte cântecul un bun cântătoriu, alegându-şi întâiaşi dată cheia cea mai potrihită. Şi dacă şi-au ales-au bine cheia, atunci, nu se screame şi nici nu se năduşeaşte, ci cântă. Iar dacă nu şi-au ales-au bine cheia, atunci nu cântă, ci numai se screame şi se năduşeaşte. Şi nu iasă din asta nici ghers, nici folosu - da iasă pacoste cu mirosu nepriinciosu.
Putea-vei tu oare alegere cheia pentru talantul tău firescu? Ne smintitu-s-a oare capul şi hirea ta? Creade-mă că nu, pentru că acestea, cum se veade, le-ai primit din născare cu suceala şi cu sminteala care le iaste de trebuinţă.
Deci nu întârzia, socineaşte piase şi romanţuri şi felurite fealuri de socineli, cu hărnicie şi cu osârdie de scriitoriu.
Numai la eseauri dă-ţi mai mare seamă, nu te grăbeaşte şi nu te poticneaşte!

Într-un ceasu priinciosu! Astfeliu te firitiseaşte acel scriitoriiu ce-i zicere Andreiu Lupeanu.

Unusprezece Maiu - 1960