Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
Foaie manuscris despre contradicţiile dintre mentalitatea veche şi cea nouă
the original: (60KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-16 22:05:10Nu apare astăzi ca una dintre cele mai principale contradicţii în socialism, contradicţia între orizontul intelectual, politic şi moral larg, avansat şi orizontul primitiv, mărginit la sfera să-i zicem în limbaj vechi, băbească. A lămuri asta concret şi a o exemplifica masiv cu realitatea. Atunci s-ar putea vedea în realitatea faptelor , pe scara unei legităţi sociale f. largi ce înseamnă pentru noi lupta dintre vechi şi nou, în manifestarea sa vie. Vechiul şi noul trebuie scos de sub placatul şi de sub pălăvrăgeala dogmatică şi trebuiesc arătate nu cu exemplificări sporadice inofensive, ci în permanenta şi universala (pt. lumea socialistă) lor încleştare. De aici apare însemnătatea hotărâtoare a conştiinţei omului nou, politic, cetăţean. Conştiinţa asta la un pol şi polul contrar - încuierea în ignoranţă şi filisterism, rămânerea în urmă intelectuală şi politică, incapacitatea de a cuprinde ansamblul grandios al realităţii. Viaţa de azi cheamă categoric, obligă pe oameni să participe la politică, să gândească politiceşte, cu energie, cu pasiune.
Şi a face politică de pe poziţiile mărginirii filistere, înseamnă a intra în conflict activ cu dezvoltarea noastră.
Exemple nenumărate. Contradicţia aceasta este permanent generată şi permanent lichidată de avansarea obştii socialiste. Nu e vorba despre suma cunoştinţelor deşi asta este f. important, dar e vorba despre calitatea acestor cunoştinţe, despre punctul iniţial de vedere, care el determină selectarea, sumarea şi cimentarea cunoştinţelor, crearea convingerilor (forţe morale motrice?)