Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
Foaie manuscris cu extrase din lucrarea "Caiete filozofice" de Lenin
the original: (42KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 08:05:35Caiete filosofice

- Logica hegeliană cuprinde în sine, în formă mistificată, elemente valoroase, deoarece ea, (spre deosebire de logica transcedentală kantiană, care separă natura de om prin abstracţia "lucrului în sine"), nu este o logică subiectivă, exterioară faţă de obiect, ci dimpotrivă se străduieşte, prin mersul viu a cunoaşterii noastre, să surprindă obiectul însuşi. În aceasta constă valoarea ei. În acelaşi timp însă obiectul corespunde subiectului cunoscător deoarece el este nu reflectarea sa justă în subiectul cunoscător, ci dezvoltarea Ideei. În aceasta constă idealismul, elementul negativ al logicei hegeliene. La Kant lucrul în sine este o abstracţie goală, pe când Hegel cere abstracţii care să corespundă esenţei: "... conceptul obiectiv al lucrurilor se confundă cu lucrul însuşi", abstracţii care să corespundă - vorbind în mod materialist - aprofundării reale a cunoaşterii lumii de către noi (L.)