Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
Extrase din lucrările lui V.Lenin, V.Conta, F.Engels
the original: (65KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-22 07:47:07- "... socot că progresul intelectual cel mai real şi ideile cele mai solide se întâlnesc la persoanele şi popoarele care se consacră cel mai mult experienţei externe. Astfel de persoane sunt naturaliştii experimentatori, astfel de popoare sunt popoarele industriale."
Teoria fatalismului

- "... punctul de vedere al vieţii, al practicii trebuie să fie punctul de vedere prim şi fundamental al teoriei cunoaşterii"
Lenin Op.v.14, p.133.

- "Dacă putem dovedi justeţea concepţiei noastre despre un fenomen natural reproducându-l noi înşine, producându-l din condiţiile lui, ba punându-l chiar în slujba scopurilor noastre, s-a sfârşit cu "lucrul în sine" insesizabil al lui Kant."
Engels: Ludwig Fenerbach

- "Ne-ar fi imposibil, cu toate eforturile noastre, să realizăm de-a întregul în conştiinţă ideea unui obiect unic fără nici un raport cu un altul."
V.Conta: Bazele metaf.

- Asemănările generale descoperite prin analogie şi inducţie sunt verificate prin aplicarea lor practică la cazuri particulare pe care percepţia efectivă nu le-a controlat.
V.Conta B.m.

..- După Auguste Comte omenirea traversează trei faze în dezvoltarea sa: teologică, metafizică, pozitivă(actuală şi viitoare)

- V.Conta - Şase faze: fetişistă, idolatria, politeistă, monoteistă, panteistă, materialistă(act. şi viitoare)
Fiecare fază îşi are metafizica sa.
"Astfel ideile metafizice au înregistrat un progres lent şi insensibil de la începutul omenirii şi până azi, iar o împărţire a acestui progres în părţi distincte nu se justifică decât prin abaterea enormă pe care o constatăm, după o lungă perioadă de timp, în aceleaşi idei ale aceleaşi succesiuni de indivizi. Rezultă că ideile care caracterizează o singură perioadă se nasc din ideile existând în perioade precedente, că ele iau importanţă şi se dezvoltă pe nesimţite în dauna acelora pe care le înlocuiesc, pentru ca, la rândul lor, să descrească încetul cu încetul şi să dispară după ce au dat naştere ideilor din perioada următoare" - (Încercări de metafizică materialistă)