Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
Felicitare la 80 de ani
the original: (57KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
Badea Nicolae - prieten, coleg de facultate
updated: 2006-06-22 07:35:01Dragă frăţine Naie-Nicolae!

Te îmbrăţişez cu deosebită căldură,astăzi,1a solemnul popas al vieţii şi al trudelor tale -4 ianuarie 1992!
Optzeci de ani purtaţi pe umeri,înscrişi cu demnitate în fiinţa şi în biografia ta!..
Să ştii asta... Toţi cei care te cunosc,pe asprul urcuş al vremilor,îţi poartă stima pentru valoarea nepătată de om şi de tovarăş. Ai ştiut să-ţi măsori preţul anilor prin datorii cinstite, impuse de conştiinţa şi de vrednicia ta de om.
Ai fost si rămîi Omul care munceşte,în trudnica solidaritate a muncii cinstite. Voluntar la greu şi săritor la nevoe.
La tragicul examen de acum,în haotica răsturnare a iluziilor nesăbuite,tu aduci mărturia credinţei şi a devotamentului consecvent,închinate oamenilor şi omeniei.
Eşti şi rămîi aşa cum te-am cunoscut şi te-am preţuit încă de pe banca noastră de la Şcoala de Viticultură, şi în anii studenţiei şi ai războiului...
Muncă,cinste ,devotament! - asta te caracterizează şi te îndreptăţeşte să-ţi întîmpini sărbătoarea cu faţa deschisa şi cu capul ridicat.
Cu adîncă mulţumire pot spune astăzi,că marea majoritate a colegilor şi a tovarăşilor noştri au rămas de asemenea pînă astăzi,oameni modeşti şi integri în muncă şi în viaţă. Pentru noi e şi aceasta o mîndrie şi o consolare. Şi îmbărbătare pentru mai departe.Din partea mea şi a întregii mele familii,te felicit cu drag şi îţi doresc multă-multă sănătate,ţie,soţiei Rita şi copiilor voştri. Să înfruntaţi greutăţile de astăzi uniţi şi tari,să vă vedeţi nădejdile luminoase, îndreptăţite şi biruitoare. La anul şi la mulţi ani!

Cu frăţească prietenie