Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  16.12.1961
Extras scris de mână despre articolele "Împotriva lipsei de gust şi de cultură" de N.Radzinski şi S.Cialic (16.12.1961, Moldova Socialistă), "Despre un plagiator şi tendinţe vădit duşmănoase" (13.02.1948)
the original: (58KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-10 19:06:05Mol. soc. 16.XII.1961

Împotriva lipsei de gust şi de cultură
N.Radzinski
S.Cialic

13 febr. 1948
Despre un plagiator şi tendinţe vădit duşmănoase.

... pe pag gazetei "S.M." N2 de la 3.I.1948 a fost publicat articolul unui careva I.Covtunenco "Despre traduceri şi traducători" care-n temei nu este altceva, decât un plagiat, un grosolan furt literar al articolelor arătate mai sus.
... dar art. lui I.C. nu-i numai un plagiat cu care lucru după legile sovietice ar trebui să se ocupe organele judecătoreşti, aici îi vorba mai ales de tendinţe vădit duşmănoase şi clevetitoare ale autorului în tratarea întrebărilor, legate de dezvoltarea limbii moldoveneşti.
Din ce pricină oare autorului istuia nu-i place cuvântul "sloboda"...?


"Lupta pentru roadă înaltă în RSS Mol. după război, ocupaţia îndelungată şi seceta de doi ani trebuie să fie deosebit de încordată."
După cum se vede, fraza îi destul de limpede şi de înţeles pentru fiecare cititor. Dar I.C. căutând să-şi ilustreze cât mai convingător tendinţa sa duşmănoasă, a schimonosit dinadins textul moldovenesc, amăgind în aşa fel credinţa bună a cititorului, care nu ştie moldoveneşte, şi a tradus abzaţul ista în felul următor:
"Boriba za visokii urojai v MSSR posle voinî, dlitelinaia ocupaţia i dvuhletniaia zasuha doljna bîti osobenno napriajennoi"
De aicea reiesă, că rolul presei noastre bolşevice nu constă în aceea de a da putinţă unor autori de felul ista să-şi tipărească părerile lor duşmănoase, da, dimpotrivă, a-i biciui şi a-i demasca în faţa norodului , în fiecare moment şi la fiecare pas.