Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
 
Articol pentru enciclopedie despre revista "Viaţa Basarabiei" de S.Pânzaru şi recenzia negativă la acest articol a lui A.Lazarev
the original: (293KB)
Authors :
Lazarev Artiom - istoric, om de stat, rector al Universităţii de Stat din Chişinău(1968-1974)
Pânzaru S.
updated: 2006-06-12 19:31:53"VIAŢA BASARABIEI" (" ") r-stă lunară de orientare burgheză editată de asociaţia "Cuvânt moldovenesc". A apărut la Chişinău (1932-40) şi la Bucureşti (1941-44).
Mulţi ani la rând redactor-prim al r-tei a fost N.Costenco. Propunându-şi "cercetarea pământului Basarabiei din punct de vedere geografic şi economic", /crearea de legături sufleteşti între locuitorii Basarabiei fără deosebire de naţionalilate şi religie", "dezbaterea nevoilor economice ale Basarabiei" ş.a., r-sta promova insistent ideea preconcepută, falsă "regionalismului cultural", milita "pentru a fi stăpâni la noi acasă" (adică în Basarabia), "pentru a da putinţă spiritului local, basarabean, să triumfe cu toată originalitatea şi specificul" său, "pentru a cimenta toată suflarea basarabeană în jurul unui ideal comun". "V.B." publica materiale despre istoria, geografia, etnografia, viaţa economică, ştiinţifică, artistică, culturală şi literară a Basarabiei, despre viaţa internaţională ş.a. Informaţia privind viaţa culturală şi literară din RASSM avea, de regulă, un caracter tendenţios. În paginile r-stei şi-au desfăşurat activitatea literară scriitorii D.Vetrov, B.Istru, N.Costenco, S.Cujbă, G.Madan, G.Meniuc, T.Nencev, A.Robot, a publicat studii şi articole istoricul şi etnograful P.Constantinescu-Iaşi. O atenţie sporită se acorda apariţiilor editoriale locale şi de peste hotare, teoriei şi practicii de traducere, colectării şi publicării folclorului basarabean. Un aspect important al activităţii "V.B." l-a constituit publicarea traducerilor din lit-ra rusă şi cea ucraineană (A.Puşkin, M.Lermontov, N.Necrasov, I.Nichitin, T.Şevcenco, L.Tolstoi, C.Balmont, M.Gorki, L.Andreev, A.Blok, S.Esenin), din alte literaturi Lucian, Ovidiu, Goethe, fragmente din "Panceatantra", "Mahabharata"). S-au publicat studii şi memorii despre B.P.Haşdeu, Z.Arbore, Ralli, A.Mateevici, T.Roman, pagini din istoria presei mold. În r-stă era pusă în discuţie problema rolului social al lit-rii şi a artei (art. "Rolul scriitorului e social şi el aparţine societăţii", "Rostul artei literare în societate", "Pentru adevărul literar şi artistic", "Frumosul în viaţă şi artă" semnate de N.Costenco). În pag. r-stei predominau, însă, materiale cu tendinţe antisovietice şi naţionaliste. Între 1941-44 "V.B." s-a situat pe poziţii făţiş antisovietice.

S.Pânzaru

------------------------

Отзыв

на рукопись статьи о журнале "Вяца Басарабией"
(для двухтомной энциклопедии):

1. Полагаю, что статья в том виде, в каком она представлена, опубликованной быть не может. Из текста вытекает, будто "Вяца Басарабией" - это безобидный буржуазный журнал либерального толка, который якобы оказывал помощь в развитии молдавской литературы, в пропаганде русской и украинской литературы. Выходит, что по своему направлению - это прогрессивный журнал. Такая характеристика и оценка журнала не только противоречит исторической достоверности, но и является своеобразной формой реабилитации, обеления журнала, а это ведет к привитию читателю ошибочных суждений о журнале. К сожалению, подобная оценка журнала попала и в "Енчиклопедия Советикэ Молдовеняскэ", вол. 2, паж. 101.

2. Убежден, что журнал "Вяца Басарабией" не только в 1941-1944 гг. "s-a situat pe poziţii făţiş antisovietice", но на позициях "făţiş antisovietice" он находился с первого дня своего рождения, а в 1941-1944 гг. он являлся откровенно фашистским изданием, точно таком же, какими являлись журналы "Молдова ноуэ", "Транснистрия" и др.

3. Если уж давать статью об этом журнале, то непременно следует указать, что основателем и постоянным директором - издателем этого журнала являлся обер-предатель молдавского народа Пантелеймон Халиппа (см.: моя книга "Молдавская советская государственность и бессарабский вопрос", стр.140-141). П.Халиппа издавал свой журнал для бессарабских "румын", подобно тому, как Н.П.Смокинэ издавал свой журнал "Молдова ноуэ" для заднестровских "румын".

4. Бессарабские писатели, действительно, публиковали свои произведения в журнале "Вяца Бессарабией". Но публиковали они их и в других газетах и журналах, в частности в журнале "Дин трекутул ностру", издаваемый Кишиневским историком Г.Г.Безвиконным (См.: Моя книга, стр.257-258). Из своих своекорыстных интересов Г.Г.Безвиконный и его журнал порой выступали даже с критикой оккупационного режима в Бессарабии, а потому позицию этого журнала можно ставить выше, оценивать позитивнее, нежели журнал П.Халиппы. Однако, о журнале Г.Г.Безвиконного "Дин трекутул ностру" автор статьи не упоминает (Наверное, и Энциклопедия вообще обходит этот вопрос. Вряд ли это можно считать нормальным).
Конечно, подобно Г.Г.Безвиконному, П.Халиппа иногда пытался "протестовать" против своих румынских господ. Но это был протест не в защиту угнетенного народа Бессарабии, а "возмущение" обиженного лакея против своих румынских хозяев, которые стали "принижать" роль "Сфатул Цэрий" периода 1918 года, присваивая себе все "заслуги" в организации "добровольного присоединения" Бессарабии к румынской "матери-родине". (См.: "Viaţa Basarabiei", 1938, N 4-5, р.6; моя книга, стр.141).
Бессарабские писатели публиковали свои произведения в упомянутых (и других) журналах по двум причинам:
1) Одни писатели Бессарабии при малейшей возможности (или оплошности издателей) умело использовали буржуазную (даже реакционную, антисоветскую) печать с целью обнародования своих произведений, доведения их до сведения и сознания широких кругов читателей Бессарабии и за ее пределами;
2) Другие писатели, в силу своей аполитичности или беспринципности, а порой из корыстных интересов, изменяя интересам своего народа, шли на комромисс, на соглашение не только с предателями типа П.Халиппа, Н.Смокинэ и др., но даже и с румынскими оккупантами. (Об этом смотри: моя книга, стр.350).

5. Поэтому я полагаю, что без принципиальной (партийной, классовой) оценки позиций и платформы журнала "Вяца Басарабией" (как и других аналогичных изданий) и сотрудничавших с ним писателей Бессарабии статья может принести не пользу, а вред, "стрелять будет против нас".

А.М.ЛАЗАРЕВ