Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  27.10.1977
Felicitare cu ocazia împlinirii a 50 de ani
the original: (22KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
 
Recipient :
Ciobanu Ion Constantin - scriitor
updated: 2006-06-19 18:46:32Stimate confrate, tovarăşe Ciobanu!

Primeşte, te rog, cu prilejul aniversării a cincizeci de primăveri, felicitările mele tovărăşeşti şi sincere urări de sănătate, voie bună şi rodnice înfăptuiri în munca literară.
Să te vedem mereu mobilizat creator în rândul celor mai pozitive şi mai îndrăgite talente care ne fac cinste nouă tuturor.
Să-l porţi mândru şi să-l confirmi ca pe un titlu înalt, numele de ION al literaturii sovietice moldoveneşti!

La mulţi ani şi la mai mare!

27.X.1977