Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  20.05.1983
Scrisoare din partea lui Nic. Nic. în legătură cu editarea cărţii despre Alexandru Hîjdău şi cu o rugăminte de a-l ajuta pe Pavel Balmuş să se angajeze la Institutul de Limbă şi Literatură
the original: (68KB)
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:31:00Stimate Andrei Pavlovici!

După cum ştiţi, probabil, eu împreună cu Pavel Balmuş am lucrat în anii din urmă asupra valorificării moştenirii literare şi ştiinţifice a lui Alexandru Hijdeu. Volumul de opere literare, pregătit de mine şi prefaţat de Balmuş, se află la editura "Literatura artistică" /secţia rusă/, după ce el fusese recenzat de academie şi prelucrat şi complectat de noi. Redactoarea a lucrat şi ea asupra lui. Volumul ar putea fi trimis în producţie, dar editura nu l-a inclus în planul ei pe anul 1984. Aşa se face cu clasicii, în timp ce unii din cei vii reuşesc să-şi impună cărţile, neprevăzute în nici un plan, ca, de pildă, cartea lui Stati despre călătoria lui în Franţa cu un volum de 17-18 coale de autor, exact cât are şi volumul lui Alexandru Hijdeu.
Volumul de opere ştiinţifice al lui Alexandru Hijdeu l-am predat lui S.S. Cibotaru pentru editura "Ştiinţă" în decembrie 1981. El a promis, că va organiza discutarea volumului, dar treaba nu se mişcă din loc.
Vreau să mă adresez Dvstr. în privinţa lui Pavel Balmuş, care se ocupă de mai mulţi ani cu problemele literaturii noastre clasice. El a rămas de câteva luni fără lucru, ocupându-se intens de creaţia literară şi ştiinţifică a lui Alexandru Hijdeu. Am aflat acum, că Institutul de limbă şi literatură a primit câteva locuri în plus pentru secţiile sale. Cred că Pavel Balmuş ar fi foarte potrivit pentru lucru la secţia de literatura clasică, pe care o conduce Corbu. Vă rog să-l ajutaţi pe Balmuş în cazul acesta.
Eu mă simt sănătos, lucrez şi la Uniune şi acasă pe aceiaşi linie. În ultimul timp au apărut şi vor mai apare articole interesante despre literatura noastră la ^Literaturnaia gazeta", "Pravda", "Drujba narodov" şi "Literaturnoe obozrenie" .
20 mai 1983. Toate cele bune!
Nic. Nic.
Mă ocup şi cu organizarea muzeului Cantemireştilor la Moscova.