Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  01.09.1983
Scrisoare ofertă pentru editarea cărţii miniaturale de poezii către 60 ani a Republicii
the original: (60KB)
Author :
Tampei Dumitru - directorul editurii "Literatura artistică"
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:32:14Multstimate Andrei Pavlovici!

Vă aducem la cunoştinţă că editura "Literatura artistică" inaugurează o serie de cărţi miniaturale (formatul 60x80/64) în ediţie de lux, bilingvă (în l. moldovenească şi rusă), ce vor incdude poezii selectate din creaţia poeţilor sovietici moldoveni. Intenţionăm să iniţiem această serie către jubileul de 60 de ani ai republicii cu două volume de poezii din creaţia Eroilor Muncii Socialiste din RSSM.
Vă rugăm, deci, să ne acordaţi consimţământul D-stră şi să ne prezentaţi până la 1 octombrie 1983 manuscrisul în volum de 4 coli de autor: 2 coli de poezie originală şi 2 coli însumând aceleaşi poezii în l. rusă.
Cunoscându-vă creaţia publicistico-literară de mare rezonanţă socială, pătrunsă de un pronunţat patos civic şi internaţionalist, am dori să ne prezentaţi o culegere de publicistică (în vodum de 8 c.a.) pentru colecţia bilingvă "SSSR - bratstvo narodov", în care ar fi reflectate evenimente şi fapte din istoria social-politică şi culturală a republicii noastre, pe baza cărora ar fi dezvăluite relaţiile de prietenie şi ajutor reciproc dintre popoarele URSS.

Cu profund respect

Directorul editurii D.I.Tampei