Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  18.02.1987
Scrisoare către un redactor unde se exprimă dezacordul cu publicarea lucrării "Tinereţea sa" de L.Ghelman
the original: (61KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 22:37:38Stimate tovarăşe redactor!

Vă rog să publicaţi într-un număr apropiat al gazetei condusă de Dumneavoastră această scrisoare.
Socot o gafă regretabilă (pentru mine penibilă) materialul tipărit în NN 14 şi 15 în care eu sunt prezentat ca erou de povestire. Oricât n-ar fi fost de bune intenţiile autorului eu mă văd pus într-o poză falsă de butaforie cu podoabe de pretenţie artistică. Cu un om viu nu se face o asemenea literatură. Dacă se vorbeşte despre fapte care sunt întărite prin documente, asta se face cu caracter de expunere obiectivă, pentru informarea cititorilor. Astfel au procedat de acum mulţi istorici care studiază mişcarea comunistă din ilegalitate. A face însă dintr-un om în viaţă personaj de povestire, închipuind dialoguri şi amănunte de pretenţie artistică, e neserios şi compromiţător. Acesta e cazul de faţă cu bucata "Tinereţea sa" de L. Ghelman.
Spre regretul meu şi spre nedumerirea cititorilor.

18.II.1987 Andrei Lupan