Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  24.06.1958
"Despre fişele de dicţionar"
(recenzie)
the original: (121KB)
Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2006-06-21 07:35:34DESPRE FIŞELE DE DICŢIONAR
trimise de la Institutul de limbă şi literatură al Filialei Academiei de ştiinţi.

Eu am primit un număr mic de fişe 374 - 599, cuprinzând o parte din cuvintele de la litera C. În măsura în care se poate forma o părere despre dicţionar dintr-un fragment aşa de redus, pot spune următoarele:
- Se simte o tendinţă bună de a cuprinde şi a lămuri cuvinte larg necesare şi folosite atât în literatura artistică, cât şi cea ştiinţifică. Mulţi termeni ştiinţifici şi cu caracter de terminologie care au intrat în dicţionar, îl vor face actual şi folositor pentru cititori, vor ajuta ca să lecuim într-o măsură mărginirea arhaică şi primitivismul vechilor dicţionare. Dacă asta se va face consecvent şi cu simţ de răspundere vom putea căpăta un ajutor preţios la însuşirea în limba moldovenească a marei literaturi artistice, politice, tehnice - ştiinţifice pe care o au de învăţat astăzi oamenii în Moldova. Mi se pare numai că lămuririle care se dau la majoritatea acestor cuvinte sunt neîndestulătoare şi nu ţin seama de nevoia noastră practică, anume, de a da cititorilor, care prima dată se ciocnesc cu un bagaj mare de cunoştinţe din limba cultă a literaturii artistice şi a ştiinţei, de a le da o tălmăcire a cuvintelor simplă şi edificatoare. Au întâlnit de-o pildă cuvântul "catod" de care habar n-au, l-au căutat în dicţionar şi s-au lămurit cel puţin într-o măsură extrem de elementară. Aşa mi se pare că trebuie făcut şi cu alte cuvinte noi şi termeni actuali.
Din câte se vede,autorii procedează neţinând seamă de această nevoie practică şi poate că fundamentală îndreptăţire a dicţionarului. Ei fac mai mult o trimitere la dicţionarul rus/tolcovîi slovari/ şi numai de acolo se poate scoate lămurirea de care are nevoie cititorul. De-o pildă:
Catod - catod; cavatină - cavatina; cavalerist-cavalerist; cavalcadă-cavalicadă; caustic-causticeschii; categoria - categoriia; catastrofal - catastroficeschii; catar - catar; cataralinîi - cataralinîi;cataractă - cataractă şi multe,multe altele.
Asta mi se pare trebuieşte revăzut neapărat. Dicţionarul este parcă făcut mai mult pentru a-i servi pe cititorii care au un grad înalt de cunoştinţe în limba rusă şi ar cerca să vadă echivalentul anumitor termini în moldoveneşte.
Ar trebui ca el, în primul rând să ţină seamă de majoritatea oamenilor care se stăruie astăzi să însuşească bogăţia culturală sovietică în limba moldovenească, şi au mare nevoie de un dicţionar bun care să le înlesnească înţelegerea termenilor şi a cuvintelor. Un astfel de dicţionar poate servi şi pe cei care ştiu limba rusă şi vor să înveţe limba moldovenească şi pe toţi acei care acuma se ridică la nivelul culturii înaintate sovietice.
Deocamdată acestea sunt observaţiile pe care le pot face.

24 iunie 1958/Lupan A.P./