Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Ziarul "Moldova Socialistă",Chişinău   1986
art. "Impresii de spectator" - despre spectacolul "Despot-Vodă"
(text preluat din materialele pregătite pentru publicare)

Author :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-17 08:38:29IMPRESII DE SPECTATOR

Am aplaudat din inimă spectacolul la premieră.
M-am bucurat de însufleţirea întregii săli, care aplauda, arhiplină, ridicată în picioare.
Echipa actorilor protagonişti avea dreptul la această manifestare de preţuire şi mulţumire prietenească. Despot-Vodă se înscrie ca un spectacol de valoare principială în repertoriul teatrului nostru academic.
În primul rând pentru că împlineşte un act de valorificare a dramaturgiei noastre clasice şi a temei istorice, temă de puternică tensiune dramatică. Încercăm a împlini un gol păgubitor, atât pentru creşterea teatrului, cât şi pentru instruirea artistică a noastră, a tuturor. Se poate spune că, în privinţa aceasta, avem de făcut încă multe eforturi susţinute pentru a ne încadra just în marea cultură teatrală a popoarelor sovietice.
De aceea spectacolul Despot-Vodă ca şi, mai demult, aproape uitatele la arhivă Ovidiu, Fântâna Blanduziei, devin adevărate trepte de creştere şi de afirmare în viaţa spirituală a republicii.
Alecsandri îşi numeşte lucrarea "legendă istorică", iar în altă parte zice: "...drama, legenda, poemul dramatic - numească-l fiecine cum a vroi...".
Acest "numească-l fiecine" pe scena teatrului nostru academic ne cucereşte atenţia, interesul de cunoaştere şi ne atrage cu putere crescândă în vâltoarea dramei istorice. Devine trăire dramatică a fiecăruia.
Bucură în general ţinuta interpretării şi a rostirii. Textul, măreţia fluvială a versului, răsună aproape în întregime corect, fără poticneli, literar adecvat. Să nu zicem că altfel nu se poate, că asta e doar elementar. Ştim noi că se poate, din păcate şi altfel. De aceea, încă o dată trebuie subliniată ţinuta rostirii şi a modului Alecsandri, în care şi se comunică, în fond, tot textul.
Se vor face probabil analize şi aprecieri necesare asupra întregului joc, în cronici detailate.
Eu vreau, într-un fel, să-i alarmez pur şi simplu pe interpreţi cu o primejdie de care, aici mai mult ca oriunde, trebuie să ţină seamă. Spectacolul poate fi înrădăcinat şi susţinut cu autoritate crescândă numai prin efortul perfecţionării. A perfecţionării în dicţie, în stăpânirea textului şi a stilului adecvat. Să fie mereu împrospătat imperativul cărturăriei. Pentru că această operă vorbeşte spectatorului prin stilul său nealterat. Orice dijmuire, improvizaţie poate compromite iremediabil toată munca actorilor si a regizorului. Necruţare faţă de demonul rutinei!...
Dumitru Fusu în Despot-Eraclid socot că realizează unul din marile roluri ale carierei sale. Întruchipează cu pătrundere vie şi cu dăruire firească, poartă cu sine emoţia noastră în creştere prin tot labirintul dramei. Şi noi îl urmăm cu sentimentul participării proprii şi înţelegerea sugerată de către talentul făuritor al artistului.