Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Ţara Suomi
1963
updated: 2006-02-28 19:07:49


romanian original: Ţara Suomi
russian translation: Страна Суоми Author: Cuzovleva T.ŢARA SUOMI

Scrutează-i net, dintre tăcuţi şi mulţi,
pe cei cu obrăzarul din cuvinte,
de-i cântăreşti din ochi ori de-i asculţi,
te-nnoadă parcă-n gânduri încâlcite.

Te pipăie, încearcă ori adastă,
doar te-o atinge cu vrun pic de fiere,
cu zâmbetul dejurnă la fereastră,
cu scrâşnet reţinut sub maniere.

Dar te cuprinde ţara şi te cheamă
cu legile încrederii profunde;
în concentrate conştiinţe, oameni
îndătinează adevărul trudei.

Aşa trăiesc, parcă săpând în piatră,
şi n-au hodină oamenii şi brazii,
răzbind pe sub tăcerea încrustată
cinstitul plug în cremene brăzdează.

Poiană nu-i, dar în afund se vede
un hutor proiectat în luminiş;
câmpie nu-i, dar unde-i lanul verde,
au fost tăiaţi copacii din desiş.

Cu scorburile dezrădăcinate
din roşie argilă şi granit,
răzbit-a omul prin singurătate,
ca într-un ev de-abia descremenit.

Sibelius începe de aicea
cu harfele pe care le-nfioară
şi visul despre Sampo cea ferice
şi-această turtă neagră de secară.

În infinite iezere răsfrântă
şi-n simplă muncă fără de hodină,
cu oameni tari, cu basmul, cu pământul
Suomi-şi duce aprigă destinul.

Am cercetat-o dreaptă şi-nţeleasă
şi-n tainică legendă scufundată
şi, pricepând că n-oi cuprinde-o toată,
din saga ei o pulbere luat-am,
ca să-i păstrez sclipirea pentru-acasă.

1963


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1966 34
Andrei Lupan Legea găzduirii Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1969 34
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 253 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 339
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1975 250 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Magistrale Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1976 37
Andrei Lupan Maghistrali Editura "Sovetskii pisateli", Moscova 1977 42 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 200
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 360
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 235 (trad. T.Kuzovleva)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 274See also:
- Documente -> Diverse -> Manuscrise, schiţe -> Manuscris - "Suomi" ("Ţara Suomi")