Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
De toamnă
updated: 2006-03-02 19:22:38


romanian original: De toamnă
russian translation: Осеннее Author: Brodschi A.DE TOAMNĂ

Dintr-acolo vine, din zarea pădurii, –
iscoadă bătrână – cântecul toamnei,
cu moinele trecutului obscure
pe urme mă întoarce şi mă cheamă.

Fără chip se arată, din tăcere,
din strigătul cocorilor în noapte,
cu geamătul insinuat aproape,
îngemănat cu graiul neuitării.

E cântec de drum – lungă cale,
ca un vânt din negura pribeagă,
îmi deapănă paşii pierduţi prin meleaguri,
în răvăşite zări autumnale.

La praguri mă opreşte, de-nceput,
din anii cârduiţi fără urme
cu ce-am răvăşit de demult,
cu ce sunt legat de cărările lumii.

Cu urmele mă cheamă, pe alte urme,
cu alţi cocori vâslind în colţare:
strigătul lor despre mine îmi spune,
de neîmplinite toamne trecătoare.

Bine-l cunosc – cum tremură, tragănă,
buciumă în codrul amintirii;
mă tot cată, mă adună din neştire,
întregindu-mă cu ţarina, cu leagănul.

De după măguri vine, de departe,
cântecul târziu şi toamna şi visul,
vin dorurile ce le ştiu în noapte,
luminându-mi cu ferestrele închise.Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Gromovnic Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 42
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 425
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 250
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 437
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 296 (trad. A.Brodskii)
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 340
Andrei Lupan Intrare în baladă Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2007 189

Printed:
Journal Date
Revista "Moldova", Chişinău 02.2012