Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Întoarcerea la Vad
inserted: 2007-06-19 08:50:03


romanian original: Întoarcerea la Vad
russian translation: Возвращение к Ваду Author: Berinski L.ÎNTOARCEREA LA VAD

De n-ar ieşi meşterit cumva
popasul acesta cu amintirile,
de l-aş găsi cum a fost, văzut şi trăit,
crâmpeiul întâmplărilor de atunci.

Nici desprinderea nu ţi-o voi cere
din accidentalul faptului stupid,
căci nu tiparul sorţii îl descifrez acum,
ci pe tine te caut, Leonide Corneanu,
aflător pur şi simplu sub soare,
pe malul de acolo, de la Vad.

Vreau să le comunic altora
o însemnare măcar, despre ziua aceea,
apropiată de noi
şi atât de înrudită firii tale.

Aşternuse Nistrul pat de nisip -
locul unic descoperit abia,
unde gândul întâlnea dorite zvonuri
şi urmărea zile din trecut, îndepărtate.
Era locul neuitat din istoria apei,
la coliba tăcutului Pricoche,
unde se împleteau, în amurg,
simplificatele tale colocvii cu Moldova.

A fost şi râs cu hohote pe vale,
şi cântec încercat,
între vorbareţele fete de la fermă...
Tăbărâte grămadă în jurul tău -

te ştiau de-al lor,
cu nărav din Coşniţa -
dădeau grai slobod tainelor ascunse,
cu glume tari fără perdea,
în care dogora nepotolită aşteptarea.

Martor de atunci,
ca pândarul mai păzesc fragmentul acela de vreme,
cu chipul tău împăcat
sub pârjolul mocnit al soarelui.

Neprefăcut rămâi,
cuprins în fel de fel
de întâmplări obişnuite.
De ce-aş scorni pretexte,
pentru a-ţi pune-n seamă vorbe rare
sau amăgiri cu mari subînţelesuri?

La ce bun?
Cine te-ar mai recunoaşte
sub podoabe?
Ele ar tăcea de faţă stingherite
şi-ar semăna
cu buzele palavrelor închise.

Erai aşa,
pe măsura oamenilor încleştat
între viaţă şi prăpăd,
bucuros de soare,
de umbră
şi de primitiva ospitalitate a colibei,
în al cărei bun venit
îţi cântăreai şansele
acelui amurg nerepetat.

Mâinile tale
în răcoarea somnolentă a apei
se jucau cuprinzându-se
cu încredere şi prietenie.

Pe cine îl fereai de întuneric?
Căutai să nu-i atingă pe alţii
teama de zădar,
tu,
care aveai nu anii,
nu săptămânile,
ci zilele acelea nistrene le purtai,
ca pe un ultim mărunţiş,
în traista goală a hazardului.

Hăuleau către tine poruncile vieţii
şi tu strigai în valuri ca-n pădure
chiotul străbun al serilor moldave,
care stârnea răspunsul departe,
al flăcăilor,
dar în care nimeni n-a citit
răcnetul adânc
înspre cenuşa soarelui de mâine.

Strigătul acela poate nici n-a răzbucnit,
ci s-a infiltrat în nisipuri tăcut,
aşa cum dispare un izvor,
hărăzit nu oamenilor, ci pământului.

Iar anii vin şi se adună fără preget
şi cer din când în când comemorări,
spre a-mplini deprinderi cuvenite.

Nu cu ei mă-ntorc acum spre tine.

Vreau doar s-o cuprind cu gândul
pentru alţii,
ziua întâlnirii de atunci,
căci ea ţi se aseamănă la fire
şi, plină de credinţă omenească,
mai revine din când în când
acolo pe Nistru,
lângă urmele tale.


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Andrei Lupan Noşa svoia Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1970 312 (trad. L.Berinschii)
Andrei Lupan Gromovnic Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 44
Andrei Lupan Scrieri v.1 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1973 427
Andrei Lupan Magistrale Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1976 97
Andrei Lupan Poezii Editura "Literatura artistică", Chişinău 1985 251
Andrei Lupan Frate al pământului Editura "Literatura artistică", Chişinău 1986 439
Andrei Lupan Izbrannoe Editura "Hudojestvennaia literatura", Moscova 1987 297 (trad. L.Berinschii)

Printed:
Journal Date
-See also:
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Corneanu Leonid (scriitor)