Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Libertatea (A.Puşkin)
updated: 2007-08-02 08:43:20


russian original: Вольность (А. Пушкин)
romanian translation: Libertatea (A.Puşkin) Author: Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)LIBERTATEA
Odă

Dispari tu, fugi de sub priviri,
Plăpândă zână a iubirii!
Eu azi te chem să mă inspiri
Pe tine, muză-a răzvrătirii.
Să geamă ţarii când răzbate
Cântarea ta de libertate!
Te chem! Tu versul învechit
Mi-l rupe şi-mi desfă cununa...
Vreau libertatea să o cânt,
Pe tropuri să stârpesc minciuna.

Deschide-mi drumul ne-ntinat,
Ca pentru galul din istorii,
Pe care tu l-ai inspirat
Cu imnul mândrei tale glorii.
Stăpâni vremelnici, tremuraţi!
Tirani ai lumii, groază vouă!
Iar voi sculaţi la luptă nouă,
Mulţimi de robi îngenunchiaţi!

Dar, vai! Oriunde nu privesc,
Văd numai bici şi suferinţă,
Nedrepte legi ne stăpânesc
Şi lacrimi curg de neputinţă;
Doar silnicie şi cruzimi
În ceaţa deasă a minciunii,
Nedreaptă slavă pentru unii
Şi lanţ de robi pentru mulţimi.

Numai acolo nu răzbat
Spre tron blesteme de urgie,
Unde şi dreptul s-a legat
Cu libertatea-n armonie;
Unde de-asupra tuturor
Veghează pavăza ne-nfrântă
Ce-mparte bunuri sau osândă
Cu paloş nepărtinitor.

Iar cetăţenii ne-ntrerupt
Cinstesc dreptatea ce-o ridică
Cu braţul legii necorupt
Nici de minciună, nici de frică.
Stăpâni încoronaţi! - pe tron
Vă suie legea, nu natura;
Oricât de sus vă e făptura,
Mai sus e veşnicul zacon.

Şi vai de-acele seminţii,
La care legile-s călcate
Şi-s prefăcute-n silnicii
De împăraţi sau de noroade.
Acum la tine mă gândesc,
Martir al marilor păcate,
Care le-ai răsplătit pe toate
Cu capul tău împărătesc.

Nevolnic urcă eşafodul;
E Ludovic descoronat,
Şi tace legea şi norodul
Lângă satâru-nsângerat.
Privesc cu mărturie mută
Neputincioşii săi urmaşi,
La ritualul ucigaş,
La gloata galilor tăcută.

Răufăcător autocrat!
Eu vă urăsc cu-nverşunare,
Tot neamul vostru blestemat
Şi-a ta coroană trădătoare.
Eu cer, cu-ndreptăţită ură,
Să-ţi văd copiii în mormânt,
Tu, piază rea pentru pământ,
Tiran, batjocura naturii.

Când peste Neva în zenit
Se-aprind luciri de stea târzie,
Când fruntea omului trudit
Spre somn de tihnă se îmbie,
Atunci poetul mai veghează,
Privind colosul de-n zadar,
Palatul crâncenului ţar,
Pustiu şi străjuit de groază.

Aude-n noaptea de catran
Cum trece Clio şi împarte
Cumplite legi pentru tiran:
Caligula-şi primeşte moartea.
Mai vede bardul lămurit
Cum stau la pândă criminalii,
Numai în panglici şi medalii,
Cu chipul hâd şi îngrozit.

Şi tace straja la intrare,
Şi-s gata punţile lăsate,
Şi porţile sunt descuiate
De mâini vândute, trădătoare.
Ruşine! Ceasu-i blestemat!
Apar sălbatici enicerii
Şi cade-n geamăt de durere
Smintitul cap încoronat.

Luaţi aminte, împăraţi:
Nu sunt nici temniţi, nici altare,
Nici favoriţi răscumpăraţi,
Să vă ferească de pierzare.
Deci ţineţi capul aplecat,
Voi cei dintâi sub legea dreaptă,
Şi-atunci vă va păzi în faptă
Poporul liber şi-mpăcat.


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
A.S.Puşkin Opere alese (v.1) Editura "Literatura artistică", Chişinău 1987 43

Printed:
Journal Date
Ziarul "Moldova Socialistă",Chişinău 30.05.1973