Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Anatol Codru : Nopţi albastre
(prefaţă la cartea de debut a lui Anatol Codru)
1962
updated: 2006-03-21 05:19:22ANATOL CODRU: NOPŢI ALBASTRE

Am citit prima culegere de versuri a lui Anatol Codru şi parcă mi-am adus aminte de un flăcău inimos întâlnit pe drumurile satelor noastre, într-o vârstă pe care am trecut-o demultişor. Am simţit în poezia lui inima acelui tânăr, dornic de frumos şi minunăţiile noi ale vieţii, îndrăgostit de vlaga pământului, de linia armonioasă a dealurilor şi de aroma neîntrecută a grădinilor natale. E un suflet tânăr de ţăran, deschis spre multele întrebări ale zilelor de azi, în care încap amintirile satului, zvâcnirile minunatelor chemări şi ale asprelor datorii. Mai este o întâlnire de gânduri şi de lecturi în care vreau să subliniez bună-credinţa autorului care, găsind cartea marii literaturi, a ştiut să culeagă din ea roadele adevărate, hărăzite celor setoşi de bine şi de adevăr. Pe mine m-a bucurat această primă lectură, ca o descoperire, în care, vrând-nevrând, am investit câteva nădejdi pentru tânăra noastră poezie care îmi este dragă. Cred că ne vom mai întâlni cu Anatol Codru, până atunci el va frământa cu aceeaşi stăruinţă drumurile vieţii şi îndărătnicul aluat al limbii literare.
Nu ştiu, înţelepciunea sau răutatea criticilor a lansat o vorbă după care poetul arată ce poate în a doua sa carte. Chipurile, că prima poate fi un succes întâmplător. Nu cerc să contrazic aici criticii, pentru că ei au o putere mare, care uneori se sprijină pe adevăr. Dar ţin să afirm un amănunt, care mă face să aştept cu optimism tovărăşesc viitoarele versuri ale lui Anatol Codru. Dintr-un mare vraf de căutări poetice, mărturie a unei munci creatoare serioase, el a ales şi a cristalizat poezia cinstită a acestei cărţulii. E un început dârz pe care eu îl salut, gândindu-mă la necruţătoarea muncă a poetului închinată viitoarei sale cărţi.

1962


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Anatolie Codru Nopţi albastre Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 1962 0 (prefaţă)
Andrei Lupan Scrieri v.2 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 385See also:
- Documente -> Diverse -> Recenzii -> Recenzie la culegerea de poezii "Nopţi albastre" de A.Codru (~1962)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)