Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Precuvântare la volumul Galinei Furdui "Omul către om"
1987
updated: 2006-03-21 05:30:55PRECUVÂNTARE LA VOLUMUL GALINEI FURDUI "OMUL CĂTRE OM"

"Omul către om", în cuprinsul său covârşitor, dezvăluie o poetică bogată în gând viu, sănătos şi în emoţie, de multe ori adânc pătrunzătoare. Simţi chemarea de a reciti şi a aprofunda.
În ciclurile "Omul către om", "Semn de identitate" şi "Clipa arzând" se afirmă, uneori răzbind chiar prin naive stângăcii, individualitatea poetică a unui spirit sensibil, deschis la frământul vremii şi la trăirea intensă a omului contemporan. Trăirea afectivă îngemănată mereu cu meditaţia îşi găsesc expresie în spovedania intimă ţinută cu insistenţă în luminile intelectului cultivat. Se simte lectura din poezia marilor izvoare clasice şi contemporane, dar aceasta fructifică în achiziţii bine şi organic asimilate. Glasul Galinei Furdui rămâne distinct, cu intonaţii proprii; chiar şi unele ticuri de manieră stilistică (există, din păcate) trădează nu atât ucenicia, cât accidentala alunecare de specific personal.
O mare parte dintre cele mai vibrante poezii din această plachetă comunică mesajul nu prin confruntări analitice, ci prin atmosfera sugestivă, când sensul trăieşte încifrat în metaforă şi în emoţie. Asemenea versuri sunt dintre cele mai autentic trăite. Ele se citesc cu interes şi participare ca o taină ce trebuie pătrunsă.
Îmi pare că placheta de versuri "Omul către om" este un fruct al unei munci îndelungate, încărcat de căutare pozitivă şi de autoinstruire perseverentă. Ea anunţă descătuşarea din substratul unor serioase posibilităţi viitoare, în efortul eliberator al propriei neîmpăcări. Cu ce? În primul rând cu rutina.
De-ar fi să fie aşa!

1987


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
Galina Furdui Omul către om Editura "Literatura artistică", Chişinău 1987 0 (prefaţă)
Andrei Lupan Scrieri v.2 Editura "Cartea moldovenească", Chişinău 2002 388See also:
- Documente -> Diverse -> Recenzii -> Recenzie la culegerea de poezii "Omul către om" de Galina Furdui (~1987)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)