Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
Ancearul (A.Puşkin)
updated: 2007-08-02 19:25:07


russian original: Анчар (А. Пушкин)
romanian translation: Ancearul (A.Puşkin) Author: Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)ANCEARUL

În ars deşert secătuit,
Printre nisipuri călătoare,
Ancearul, arbore cumplit,
Se-nalţă singur peste zare.

În ceas de ură l-a născut
Natura stepelor haină
Şi cu otrăvuri i-a umplut
Frunzişul mort şi rădăcina.

Otrava curge-n picături,
Sub focul soarelui de-amiază,
Iar seara printre crăpături,
În clei de smoală se aşează.

Spre el nici păsări nu s-abat,
Nici fiare, doar furtuni mai vin,
Până-n frunzişul blestemat
Şi se încarcă cu venin.

Când vre un nour călător
Îi udă frunza la răstimpuri,
Se scurge must otrăvitor
În arzătoarele nisipuri.

Dar pe un rob dezmoştenit
Spre-ancear trimisu-l-a stăpânul
Şi robul s-a întors smerit,
Spre dimineaţă cu veninul.

Otrăvi de smoală aducea
Şi sterpe crengi ucigătoare,
Iar fruntea palidă-i ardea,
Sub reci broboane de sudoare.

Le-a dat, sărmanul, istovit,
Căzând pe vreascuri în sălaş,
Şi astfel robul a murit,
Sub ochii cneazului trufaş.

Iar cneazul cu acel venin
Şi-a dres săgeţi ca să le poarte,
Să zboare pe pământ strein,
Ducând pierzanie şi moarte.


Published:
  Author Book name Publisher Year Page Remark
A.S.Puşkin Opere alese (v.1) Editura "Literatura artistică", Chişinău 1987 144