Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  09.12.1964
2 scrisori din partea lui Camil Baltazin din Bucureşti în legătură cu editarea lui Al.Robot
the original: (141KB)
Author :
Baltazin Camil - Bucureşti
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-01-08 19:07:03Bucureşti 9 decembrie 1964
[Adresa]

Stimate tovarăşe Andrei Pavlovici-Lupan,

Comunicîndu-mi se,din partea unor colegi dela "Gazeta literară" cum că în trecere prin Bucureşti, cu prilejul zilelor culturii sovietice, v-aţi exprimat dorinţa de a se reedita, în Uniunea sovietică opera lirică a lui Alexandru Robot, îmi fac plăcerea a vă informa de următoarele:
Pe lîngă cele 2 volume apărute, "Apocalips terestru" în 1932 şi "Somnul singurătăţii, acesta apărut în 1936, 1a Chişinău, - posed 2 Volume inedite ale remarcabilului poet: "Plecările şi popasurile poetului" şi "Imblînzitorul de cuvinte". Există şi un roman inedit al său, pe care mi-a dat să-1 citesc fratele său,Casin,pe vremuri,şi despre care am referat.
Sînt printre aceea ce dintre primii am scris pe larg,de nenumărate ori, de opera şi viaţa lui Al.Robot şi i-am dat, un loc spaţios,în cartea mea "Scriitor şi om", apărută la editura "Casa şcoalelor" partea I-a memoriilor, din care a apărut apoi, recent "Contemporan cu ei" .
Tocmai voiam să propun unei edituri dela noi reeditarea unei culegeri din lirica lui Robot ,întregită de poezii inedite ce posed.
Dacă proectul meu de anul trecut,de a vizita Chişinăul,prin intermediul ONT-ului,cu itinerariul: Chişinău-Soci-Krasnodar-Moscova, se realiza,vorbeam amicilor dela "Cultura Moldovei" despre retipărirea şi reconsiderarea lui AL.Robot. Dar de 3 ori m-am înscris,dînd cuvenitul acont, şi de 3 ori voiajul nu s-a putut face din lipsa unui număr complet de amatori.
Rostul acestor rînduri e de a vă-mpărtăşi dorinţa mea vie de a vizi ta Uniunea sovietică şi-n special Chişinăul.Vă-ntreb dela coleg la coleg, tovărăşeşte,dacă mi-aţi putea înlesni acest voiaj. Atunci , acolo fiind, am putea discuta,pe-ndelete problema asta, care-mi stă la inimă, să vă arăt materialele ce am de la Robot şi să punem la cale o ediţie compusă din poezii apărute şi inedite,pe care aş prefaţa-o cu foarte mare bucurie. Despre lucrurile acestea am vorbit şi cu I.Brad ,secretar al Uniunii scriitorilor din RPR şi cu Ov.S.Crohmălniceanu,care mi-a cerut,în vederea-mprospătării memoriei literaturii lui Robot,un articol despre el şi un portret-desen, ce posed şi ne-am înţeles că, după ce apare acest "cartuş",să-mi pună la dispoziţie o pagină pentru poeme inedite ale marelui poet din "Gazeta literară"
Cu cele mai calde salutări tovărăşeşti
Camil Baltazin

-----------------


13 făurar 1965

Stimate tovarăşe Andrei Pavlovici Lupan,
prietenii dela"Gazeta literară" m-au vestit că vă interesează editarea operei lui Al.Robot. Imi fac plăcerea a vă informa că l-am cunoscut personal şi i-am fost pri eten,fiind unul din aceia care am populatizat,la microfon şi prin articole şi studii, lirica robotiană. In volumul meu "Scriitor şi om",apărut în 1947, îl aşez, aşa cum i se cuvine, alături de Arghezi,M.Sadoveanu,G.Călinescu şi Camil Petrescu.
Posed,pe lîngă cărţile sale de versuri apărute "Apocalips terestru" şi "Somnul singurătăţii", (tipărit în 1936 la Chişinău) şi două volume cu poeme inedite de Alexandru Robot: "Imblînzitorul de cuvinte"şi "Plecările şi popasurile poetului".
Inscriindu-mă, în septembrie anul trecut la o excursie: Chişinău-Krasnodar-Moscova,o făceam cu intenţia de a sta de vorbă cu amicii mei dela"Cultura Moldovei" despre probleme ce ne preocupă şi, între altele de neapărata retipărire a lui Alexandru Robot. Dar deşi m-am înscris de 3 ori, excursia nu s-a putut face,din lipsă de amatori.
Dacă prin Uniunea scriitorilor sovietici sau a Uniunii scriitorilor din Moldova sovietică socialistă,mi-aţi înlesni un voiaj în Uniunea sovietică am putea discuta pe-ndelete retipărirea cărţilor vechi şi a ineditelor lui Robot,printre care fratele său mi-a dat să citesc şi un roman, la care mi-ar face o imensă bucurie să scriu un amplu cuvînt introductiv,deoarece,cum spun la-nceputul acestor rînduri, Alexandru Robot mi-a fost şi-mi este foarte aproape,cunoscîndu-1 şi iubindu-1 ca om şi preţuindu-1 ca poet.
La vizita d-stră în Bucureşti,adică scurt timp după ce aţi plecat v-am scris cele de mai sus,expediindu-le pe adresa dată de o nepoată a mea din Chişinău,pe care o rugasem să vă dea de urmă. Cum pare că oferta mea prietenească nu v-a parvenit,revin acum prin mijlocirea amabilă a tovarăşului Chiril Covalgi,pe care tot amicii dela"Gazeta literară" m-au vestit că se interesează de această arzătoare problemă a reeditării liricei robotiene.
Cu salutări tovărăşeşti
Camil Baltazin
[Adresa] ,Bucureşti of 29
See also:
- Repertoriu -> Biografii, cărţi... -> Note biografice -> Robot Alexandru (scriitor)