Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  27.11.1955
3 scrisori în legătură cu înapoierea casei de unde a fost ridicat şi adresarea către Rudi G.
the original: (110KB)
Author :
Brânza D. - Mihuleni
 
Recipients :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
Rudi Gherasim - om de stat, preşedinte al Consiliului de Miniştri al R.S.S.M. (1947-1958)
updated: 2007-04-15 21:40:41ПРЕДСЕДАТЕЛЮ СОВЕТА МИНИСТРОВ МССР
тов.РУДЬ Г.Я.

Ко мне обратился крестьянин Брынза Д.Я. из моего родного села Михулены, Резинского района со следующей просьбой:
В 1949 году он был выслан вместе со своей семьей в Курганскую область. Теперь он реабилитирован и вернулся обратно, но райисполком отказал ему в просьбе возвратить его дом.
Я хочу заявить, что знаю лично гр. Брынза Д.Я. Это честный человек, крайне нуждающийся бедняк; семья его, он, его братья и родители всегда батрачили у кулаков.
Он был репресирован по недоразумению.
По этому я ходатайствую перед Вами о возвращении принадлежащего ему дома.

ДЕПУТАТ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА
СССР /А.ЛУПАН/

-----------------------

Tov. Lupan.

Eu vă rog foarte mult, ca să-mi ajutaţi pentru a primi casa înapoi, fiindcă am fost săraci şi prin munca noastră gre ne-am stăruit să ne facem o casă, ca să avem unde ne adăposti, şi astăzi îmblăm pe drumuri neavând unde ne adăposti, dar vine iarna şi nu avem unde sta şi chiar de-am găsi nu avem pe ce plăti, că când ne-au ridicat toate lucrurile au rămas şi s-au vândut. Acuma am venit înapoi şi nu avem nimic decât ceea ce-i pe noi şi deatâta vă rog, măcar casa să mi se sloboadă, faceţi vă rog totul ce vă stă în putinţă şi ajutaţi-ne la nevoie.
Brânza D.Ia.

--------------------------------------

27/XI 55
Cu o închinăciune şi bucurie către dumneavoastră ne atârnăm şi vă mulţumim de fapta şi binele care ni l-aţi făcut.
Acuma Andrei Pavlovici vă pot spune că ne aflăm şi noi în casa noastră. Am intrat şi ni s-a slobozit pe data de 25/X, dar noi am intrat pe data de 16/XI fiindcă aşa-s rucovoditelei* în sat ei mai mult cu petrecerile se ocupă, decât să ajute pe un om la o aşa cădere.
D-stră vă mulţumim, toată familia noastră (Brânza Demitre, soţia Brânza Sofia, sîn** Brânza Timofei) pentru ajutorul c-am intrat şi trăim în casa noastră. Cu aceste cuvinte vă mulţumesc şi ne închinăm de sănătate la mata şi la întreaga familie a D-stră.
Cu drag Brânza

* conducătorii
** fiul