Prima pagină
 
Opera
  Poezie
  Eseuri, critică literară, atitudini
Dedicaţii
  Dedicaţii din cărţi
Documente
  Polemici
  Corespondenţă
  Scrisori oficiale
  Discursuri
  Diverse
Publicistica
  Articole, eseuri, discursuri...
  Despre Lupan
Imagini
  Fotografii
  Portrete, sculpturi
Înregistrări audio
  Discursuri, emisiuni radio
Înregistrări video
  Secvenţe din emisiuni, cronici
Repertoriu
  Biografii, cărţi...
 

Ultimele modificări
 
Căutare
Contact� 2007-2013 familia Lupan
  10.04.1977
Scrisoare de admiraţie pentru eseul "Sujalca"
the original: (63KB)
Author :
Gaisaniuc Iosif - scriitor
 
Recipient :
Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)
updated: 2007-04-15 19:46:08Mult stimate Andrei Pavlovici!

Pe data de 6 aprilie am ascultat "Sujalca" la radio, apoi am citit-o şi în primul număr al gazetei noastre literare. Nu ştiu de ce Vă scriu şi nici nu-s convins dacă aveţi nevoie de părerea mea. Dar nu mai pot face nimic de câteva zile încoace, şi în auz, în creier îmi stăruie îndărătnic acel nemilos clempănit sinistru, şi încă mai neîndurător îmi stăruie o durere înăbuşită desprinsă din acea lacrimă nevărsată ce am auzit-o sunând atât de clar la radio... Aţi scris cu lacrimi şi aţi scris cu sânge "Sujalca" Dumneavoastră pe care aş clasifica-o drept cel mai emoţionant poem în proză, dacă n-ar fi fost un strigăt al însuşi sufletului omenesc cu răni cicatrizate care tot mai dor şi ne vor durea cât trăim. Ferice de Dumneavoastră, Andrei Pavlovici, că ridicându-vă la o treaptă atât de înaltă în societate, n-aţi pierdut legătura de Anteu cu pământul şi cu cei care-l frământă în palme. Aş vrea să vă mulţumesc din partea tuturor celor 40 de Mădăline de pe dealul Mălăieştilor pentru omeneasca Dumneavoastră înţelegere şi simţire, dar niciodată nu m-aş încumeta să vorbesc din numele lor, ci doar şi eu, ca unul ce a ieşit din aceiaşi humă, caut prin tot ce pot şi făptuiesc să le alin durerile în marele lor sacrificiu, neîndrăznind nici pe departe să mă compar cu munca lor sfântă. Incomensurabilă e datoria noastră a tuturora faţă de cei ce ne hrănesc din palmele lor. Şi "Sujalca" vine să achite în mare parte un tribut de vinovăţie ce-l simţim cu toţii demult faţă de sat.
Pentru asta primiţi adânca mea închinăciune, Andrei Pavlovici!
Al Dumneavoastră
I.Gaisaniuc

10 aprilie 1977.See also:
- Publicistica -> Articole, eseuri, discursuri... -> Poezie, eseuri -> "Sujalca" (text preluat din materialele pregătite pentru publicare)
Author : Lupan Andrei - scriitor, preşedinte al Uniunii Scriitorilor din Moldova(1946-1955; 1958-1961)